ผู้บริหาร SME D Bank เป็นวิทยากรพิเศษ แนะกลยุทธ์ Pitching โดนใจนักลงทุน

ผู้บริหาร SME D Bank เป็นวิทยากรพิเศษ แนะกลยุทธ์ Pitching โดนใจนักลงทุน

โครงการ Acceleration Program Road to LiVE เตรียมพร้อมเอสเอ็มอีสู่ตลาดทุนไทย

 

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ประธานคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน กองทุนร่วมลงทุน SMEs (กองย่อยกองที่ 1) และ กรรมการธนาคาร และ นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจ “Pitching” สร้างโอกาสการระดมทุนจากนักลงทุน” และ “Business Model : Strategic Value Creation” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Acceleration Program Road to LiVE เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน”

โดยแนะนำแนวทางการนำเสนอธุรกิจให้โดนใจและตรงความต้องการของนักลงทุน และกลยุทธ์การสร้างมูลค่าให้แผนธุรกิจตอบโจทย์นักลงทุน รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ Pitching นำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อรับคำแนะนำ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจต่อไป

สำหรับโครงการ “Acceleration Program Road to LiVE เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน”  เป็นความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด หรือ “ดีลอยท์ ไทยแลนด์” ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ SET และ LiVE Platform

จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพและต้องการเติบโตในตลาดทุนไทย กว่า 50 ราย ให้ได้รับการสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ  ตลอดจน คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อต่อยอดสร้างเครือข่ายธุรกิจ  และสามารถก้าวสู่ตลาดทุนไทยได้ต่อไปในอนาคต  จัด ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้