ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากรับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี

ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากรับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% พร้อมเสิร์ฟโปรโมชัน ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี
ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากรับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% พร้อมเสิร์ฟโปรโมชัน ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี

ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากรับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% พร้อมเสิร์ฟโปรโมชัน ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี โดย ธ.ก.ส. นำแคมเปญพิเศษ Exclusive 58 เพียงฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดถึง 500,000 บาท และคงยอดเงินฝาก 158 วัน รับเลยผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 15.80 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 3.50 ต่อปี และคะแนน A-Rewards 1,000 คะแนน (จำกัด 15 สิทธิ์ต่อวัน)

นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

แคมเปญ Step Up ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดถึง 5,000,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดกว่า 6.20% ต่อปี แคมเปญฝากแสน แถมพัน เมื่อสมัครใช้บริการ A-Mobile Plus และฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ A-Savings 100,000 บาทขึ้นไป รับคะแนน A-Rewards 1,000 คะแนน

สลากออมทรัพย์ ชุดมั่งมีทวีโชค
สลากออมทรัพย์ ชุดมั่งมีทวีโชค

ชวนออมเงินพร้อมลุ้นรางวัลกับสลากออมทรัพย์ ชุดมั่งมีทวีโชค ราคาหน่วยละ 100 บาท อายุสลาก 1 ปี วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท เมื่อฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยทันทีร้อยละ 0.25 ต่อปี พร้อมได้ลุ้นรางวัลใหญ่ถึง 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 66 ล้านบาทต่อเดือน

หรือออมเบาๆ กับสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ราคาหน่วยละ 50 บาท อายุสลาก 2 ปี เมื่อครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ  อีกมากมาย รวมเงินรางวัล 15,917,000 บาทต่อเดือน โดยฝากง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus ที่สำคัญ ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี

นอกจากนี้ยังมี เงินฝากออมทรัพย์ A-Savings บัญชีเงินฝาก Digital ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปี หากยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชี 10,000 บาท และครั้งต่อไป ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงิน ถอน โอน จ่าย ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus

ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการออมแบบยั่งยืนด้วยเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต พิเศษเฉพาะในงาน! เมื่อสมัครกรมธรรม์ ธกส เพิ่มรัก2 12/10 รับทันที กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 20 นิ้ว

หรือสมัครกรมธรรม์ ธกส รักคุณ Easy Life ผ่านแอปพลิเคชัน BAACLife Online รับกระเป๋าผ้าแคนวาส หรือกระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น โดยลูกค้าที่สมัครกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตทุกประเภท ได้รับสิทธิลุ้นรับทองคำในแคมเปญปลูกรัก รับโชค น้ำหนักกว่า 90 บาท มูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาท 1 สิทธิ์/กรมธรรม์ ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2566

นายมานพ กล่าวต่อไปว่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธ.ก.ส. ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ BCG Model วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต

2. สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Credit) เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์ (Zero waste) โดยนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

3. สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีหนี้อันเป็นภาระและมีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินหลักประกันให้กับทายาท ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อแทนคุณ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ที่เปิดโอกาสให้ทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนและร่วมรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่กับครอบครัว

พร้อมจัดสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในการดำเนินธุรกิจ วงเงินไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท สินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้กับผู้ประกอบการและ Smart Farmer และสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากรับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% พร้อมเสิร์ฟโปรโมชัน ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี
ธ.ก.ส. จัดแคมเปญเงินฝากรับดอกเบี้ยสูงสุด 15.80% พร้อมเสิร์ฟโปรโมชัน ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม A-Product LIVE จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรลูกค้าในราคาพิเศษ    ทุกวัน พร้อมสกู๊ปพิเศษจาก Thomas Tom ผ่าน Facebook page : ธกส บริการด้วยใจ และ Youtube : BAAC Thailand อาทิ เงาะอบแห้งและชามะพร้าวจากแบรนด์ I-Yha น้ำพริกปลาดุกร้า ฟาฏอนี และเครื่องสำอางสมุนไพรพฤกษาไทย บ้านถ้ำผึ้ง อย่าพลาด! พบกับกิจกรรมดีๆ และสิทธิประโยชน์มากมาย ที่บูธ ธ.ก.ส. ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้