ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด

ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด
ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด

ธนชาตประกันภัย รุกตลาดประกันภัยกลุ่มครอบครัว เพิ่มสัดส่วน Non-Motor ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด ผนึกกำลัง “รักลูก พลัส” ลุยจัดกิจกรรมเข้าหากลุ่มเป้าหมาย

นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า ธนชาตประกันภัย มีความตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนธุรกิจในกลุ่มประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประกันภัยในส่วนของ Non-Motor โดยเฉพาะตลาดกลุ่มครอบครัวที่มีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมาบริษัทจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA for Child ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านความคุ้มครองที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น จนได้รับรางวัล Product Innovation Award ว่าเป็นประกันภัยสำหรับเด็กที่คุ้มค่า ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ได้ผ่อนคลายความกังวลในยามที่ลูกรักเจ็บป่วย

โดยธนชาตประกันภัยจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พร้อมอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งในกรณีเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยในกับโรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

“เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA for Child เป็นที่รับรู้และครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ บจก.รักลูก พลัส ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่องครอบครัวและเด็กมากว่า 4 ทศวรรษ จัดกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์ต่อพัฒนาการของเด็ก

โดยการนำจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัทที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในพฤติกรรมของพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมลักษณะนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและเป็นหนึ่งในทางเลือกให้ทุกครอบครัวได้มีประสบการณ์ที่ดีและเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดกลุ่มนี้ให้เติบโต และสามารถครองใจอันดับ 1 ในทุกครอบครัวได้”

ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด
ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด

ทางด้าน นางสาวชนิดา อินทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บจก.รักลูก พลัส กล่าวว่า “ตลอด 41 ปี ที่ทำงานด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและครอบครัว และกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ของการอยู่เคียงข้างครอบครัวไทย

“รักลูก” ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย อารมณ์ และสังคม เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีศักยภาพ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการทำงานด้านเด็ก และครอบครัวในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้เรารู้ถึงความต้องการทั้งของตัวเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง

และสิ่งหนึ่งที่พบเสมอในครอบครัวที่มีเด็กเล็ก คือเรื่องการเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเริ่มเข้าเรียน และเมื่อประกอบกับปัจจุบันนี้มีโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเด็กได้ง่ายขึ้นและอาจมีความเสี่ยงต่อภาระทางการเงินของครอบครัว

เมื่อได้มาร่วมมือกับธนชาตประกันภัย พันธมิตรธุรกิจที่มีเป้าหมายและเจตนารมณ์เดียวกัน ในการมุ่งส่งมอบทั้งความรู้ ความสุข ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้กับทุกครอบครัว จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการและช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่ครอบครัวได้”

“จากโจทย์ที่ธนชาตประกันภัยและรักลูกพลัสมีร่วมกัน รูปแบบกิจกรรมที่คิดค้นจึงเน้นให้ครอบครัวและเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการและเสริมสร้างการเรียนรู้จินตนาการไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหนึ่งใน กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้

ได้แก่ “รักลูก Tales & Plays” เทศกาลนิทานเวที เรื่องซินเดอเรลลา และ แจ็คกับต้นถั่ววิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดและเด็กๆ ตั้งตารอคอย โดยจะจัดขึ้นที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566, เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566, เซ็นทรัล ขอนแก่น วันที่ 9-10 กันยายน 2566 และ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 2-3 กันยายน 2566

ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด
ธนชาตประกันภัย รุกตลาดกลุ่มครอบครัว ส่ง ประกันภัยอุบัติเหตุ Happy PA for Child ชิงส่วนแบ่งตลาด

โดยกิจกรรมจะเปิดให้เด็กๆ ทุกคนได้เข้าชม ทั้งหมด 3 รอบเวลาการแสดง ดังนี้ 11.30 น., 13.30 น. และ 15.30 น. นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะจัดต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี เพื่อกระจายความสุขไปถึงเด็กๆ ทั่วประเทศ”

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ได้จากช่องทางที่สะดวก ได้แก่

– ธนชาตประกันภัย : เฟซบุ๊กแฟนเพจ thanachartinsurance หรือ เว็บไซต์ www.thanachartinsurance.co.th

– รักลูก พลัส : เฟซบุ๊กแฟนเพจ รักลูก คลับ / รักลูกนิทาน หรือ เว็บไซต์ www.rakluke.com