‘เอส แอนด์ พี’ คว้า 2 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023

‘เอส แอนด์ พี’ คว้า 2 รางวัลระดับเอเชีย

ในพิธีมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023

 

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลระดับเอเชียในพิธีมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่

รางวัลประเภทการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ รางวัลประเภทการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Reporting) เป็นปีที่ 2

จาก Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมนากา เวิลด์ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ สะท้อนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023) ประเภท Corporate Sustainability Reporting
รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023) ประเภท Corporate Sustainability Reporting
คว้า 2 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023)
คว้า 2 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023)
คว้า 2 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023)
คว้า 2 รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA 2023)