“โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง” ทุก 1 เครื่อง ร่วมบริจาค 5,900 บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ

งานแถลงข่าว โครงการ “โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง”

ทุก 1 เครื่อง ร่วมบริจาค 5,900 บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ

 

บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด, บริษัท เวฬาดี 1919 จำกัด, บริษัท เอชดับบิวซี ไซเอินซ์ เทค จำกัด, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานแถลงข่าวโครงการ “โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง” โดยจะหักรายได้จากการจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ทุก 1 เครื่อง จำนวน 5,900 บาท มอบให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นทุนจัดซื้อ ข้าวสาร และอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. คุณสมโภช รัตนพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด พร้อมด้วย คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ, คุณธัญญพัทธ์ สายศิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวฬาดี 1919 จำกัด และ คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล แถลงข่าวโครงการ “โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง” ณ ห้องแกรนด์พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ คุณเฌอฌญา มาระศรี หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท เอชดับบิวซี ไซเอินซ์เทค จำกัด, คุณเอกพงษ์ อยู่สำราญ ประธานฝ่ายปฏิบัติการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด, คุณภูวสิษฐ์ รัชดิษฐ์บวรชัย ประธานฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยี บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด, คุณธนัชทัศน์ บุญช่วย ประธานฝ่ายการตลาด บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด ฯลฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโจนัส แอนเดอร์สัน นักร้อง และ คุณปอ-ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน

คุณสมโภช รัตนพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด กล่าวว่า  “ปณิธานของบริษัทเราให้ความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และโดยเฉพาะ เด็กด้อยโอกาส บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้น้องๆ เหล่านี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมกับเด็กทั่วๆ ไป เพราะพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตกลายเป็นเยาวชนของชาติที่เพิ่มพูนไปด้วยความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต

ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ ที่ให้โอกาสเด็กๆ จึงตัดสินใจว่า เราจะนำผลิตภัณฑ์ ที่เรามี และตอบโจทย์คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพให้กับผู้คน มาเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมสนับสนุนโครงการนี้ เราจึงนำเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลทุกๆ ลมหายใจได้อย่างดีเยี่ยม มาจำหน่าย

โดยทุกๆ 1 เครื่อง เราจะร่วมบริจาคเงิน จำนวน 5,900 บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นทุนจัดซื้อ ข้าวสาร และอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับน้องๆ ในโรงเรียน

โดยเราจะเริ่มจำหน่ายเครื่องฟอกอากากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ จะมอบใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้จำนวน 2 เท่าให้กับผู้ซื้อเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ทุกท่าน”

ด้าน คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ เดิมชื่อ โรงเรียนร่วมน้ำใจ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ มีตนเป็น ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ ร่วมกับกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ท่านอื่นๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กหญิงกำพร้าที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมถึงเด็กด้อยโอกาสจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนประจำกินนอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ซึ่งต้องใช้งบประมาณปีละประมาณ 22-23 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้มาจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคทั้งสิ้น และทางโรงเรียนยังได้รับพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กที่น่าสงสารเหล่านี้มาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน ด้วยกัน”

ส่วน คุณธัญญพัทธ์ สายศิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวฬาดี 1919 จำกัด กล่าวถึงเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ว่า “ด้วยแนวคิดของบริษัท เราคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถก้าวนำหน้าผู้อื่นทั้งการบริหารธุรกิจ และการสนับสนุนต่อสังคมในเชิงธุรกิจเพื่อสุขภาพ เราระดมความคิดร่วมกันกับนักพัฒนา ทีม R&D คิดค้นเพื่อผลิตสินค้าที่ยังไม่มีใครสามารถผลิตได้ ณ ปัจจุบันหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราที่ยังไม่มีใครมีนวัตกรรมนี้คือ “เครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์)”

หากเราต้องเผชิญความเสี่ยงกับมลพิษ ทั้งฝุ่น ควัน ไอระเหย และเชื้อโรคในทุกๆ วัน การมองหานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับตัวเราและครอบครัวนั้นมีความสำคัญ ซึ่งเราขอเสนอเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) นวัตกรรมการฟอกอากาศ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการกรอง ดูดซับ ดักจับ และฆ่าเชื้อ พร้อมการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย คุ้มค่ากับการจัดการความเสี่ยงทั้งฝุ่น ควัน ไอระเหย และเชื้อโรคได้ในเครื่องเดียว และยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้

หากเราขาดอากาศเพียง 3-5 นาที ก็ทำให้หัวใจหยุดทำงานและสมองขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตได้ และถึงแม้ว่าเราจะมีอากาศหายใจ แต่หากปนเปื้อนด้วยมลพิษ ทั้งฝุ่น ควัน สารระเหย และเชื้อโรค ก็เป็นภัยร้ายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของเราไม่แพ้กัน ทั้งการเจ็บป่วย เช่น โรคมะเร็ง และเสียชีวิต

ประเทศไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิต เฉพาะจาก PM2.5 สูงถึง 4 เท่าของการเสียชีวิต ผลกระทบจาก PM2.5 มีทั้งผลระยะสั้น ได้แก่ ระคายเคืองตา คอ และจมูก หัวใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ ไอ แน่นหน้าอก เหนื่อย โรคหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ หลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบ

ผลระยะยาว ได้แก่ การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืด ภูมิแพ้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดเป็นพังผืด มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เด็กคลอดก่อนกำหนด ผลต่อการเจริญเติบโตของปอดในเด็ก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอนาคต โดยปกติ ปอดมนุษย์จะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 25 ปี หากมีสารพิษกระทบในช่วงเจริญเติบโตของปอดจะส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดในระยะยาว”

และ คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ที่ผ่านมาก็ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือมูลนิธิฯ ที่อยู่ภายใต้การดูแลหลายครั้งเสมอมา

สำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่ทางโรงแรมฯ จะมีส่วนช่วยเหลือน้องๆ ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ ให้ได้รับอาหารและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ครบถ้วน เราคนไทยที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีนิสัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน ช่วยกันบอกต่อและร่วมกันซื้อเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์แล้วยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาค”

ทางด้าน น้องบุ๋ม-อลิษา พวงพลอย อดีตนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ขอบพระคุณคุณแม่สายสม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันหารายได้ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ ด้วยการขายเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์)

ตนทราบดีว่าเด็กๆ ที่อยู่ในโรงเรียนทุกคนล้วนเป็นคนที่มาจากศูนย์ ไม่มีอะไรเลย การได้เรียนหนังสือถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตทุกคน การเปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนถือเป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน พวกเราอาจจะมีความสามารถในการเรียนไม่เท่ากัน แต่อย่างน้อยเมื่อเราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางคนก็ยังมีอาชีพติดตัวไปทำงานหารายได้เลี้ยงตัวเอง บางคนก็มีโอกาสไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น”

น้องบุ๋ม กล่าวต่อว่า “ตนมาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่หย่าร้างกัน มีพี่น้อง 4 คน แต่ทุกคนต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเอง สำหรับตนก่อนจะได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ ตนเรียน กศน. ที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับเรียนรำไทยกับคุณแม่เพทาย ลีละกุล ประธานกลุ่มเยาวชนพี่สอนน้องละครหุ่นคนเพทาย หน้าโรงเรียนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ในระหว่างที่ไปออกบูธในงานนิทรรศการเอดส์ที่โรงเรียนบ้านลาด ทางคุณแม่สายสมไปพบตนพร้อมกับเพื่อนๆ อีก 4 คน เลยรับตนและเพื่อนมาเรียนที่โรงเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เมื่อจบการศึกษาเพื่อนๆ ต่างแยกย้ายไปเรียนที่อื่น ส่วนตนสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ได้ แต่ยังไม่ทันเรียนจบก็ต้องหยุดเรียนต่อในชั้นปีที่ 4

เพราะระหว่างที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม ได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชน ทำให้ตนต้องพักการเรียน 1 เดือนเต็มเพื่อรักษาตัวเอง บวกกับตนต้องหารายได้เลี้ยงตัวเองคนเดียว ทั้งค่าที่พัก ค่าเทอม ค่ากิน ค่าอุปกรณ์ ทำให้ไม่มีเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตนจึงต้องหยุดเรียนต่อและไปรับจ้างรำตามงาน รวมทั้งเป็นแอดมินขายสินค้าผ่านออนไลน์ให้ร้านเสื้อผ้าที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม

โชคยังเข้าข้างเมื่อตนถูกคุณแม่สายสมโทรศัพท์ให้มาช่วยรำฉุยฉายพราหมณ์ในงานแถลงข่าว คุณแม่สายสมทราบว่าตนกำลังจะหมดสภาพนักศึกษา เลยให้ตนไปพบท่านรองอธิการบดีของสถาบันฯ เพื่อติดต่อขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และท่านพร้อมช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา ค่าที่พักและค่าใช้จ่าย พร้อมกับเอ่ยปากว่าหากตนเรียนจบ จะรับเข้าเป็นครูสอนรำไทยให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ ตนรู้สึกปลื้มปีติ กับความโชคดีในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ”

เครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) วางจำหน่ายทั่วไป ในราคาเครื่องละ 25,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 096-849-7089 หรือ ID LINE :Tanyapat07

หากท่านประสงค์อยากร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ ข้าวสาร สิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริจาคเป็นทุนทรัพย์ ท่านสามารถบริจาคเงินโดยวิธีการโอนเข้าบัญชี

– “มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุขุมวิท 23 เลขที่ 204-1-09259-5

– โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ เลขที่ 105-4-71544-4

– โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (เงินบริจาค) ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-0-47135-5

หรือท่านสามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-092-444 โทรสาร 053-092-444