“เมืองไทยประกันภัย” ครบรอบ 91 ปี

"เมืองไทยประกันภัย" ครบรอบ 91 ปี
“เมืองไทยประกันภัย” ครบรอบ 91 ปี 20 มิถุนายนของทุกปี คือ วันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุกก้าวเดินคือภารกิจแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัย มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทย ดังสโลแกน “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา” นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทายาทตระกูลล่ำซำ รุ่นที่ 5
.
#เมืองไทยประกันภัย #ยิ้มได้เมื่อภัยมา #ครบรอบ91ปี