พาณิชย์ – DITP จัด Export Clinic ตลาดเอเชียใต้ เสวนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย

พาณิชย์ – DITP จัด Export Clinic ตลาดเอเชียใต้ เสวนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย พร้อมรับคำแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ตลาดเอเชียใต้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมเสวนา Export Clinic เอเชียใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกในภูมิภาคเอเชียใต้ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการส่งออกไปยังตลาดเอเชียใต้ ในรูปแบบ ONSITE และกิจกรรมให้คำแนะนำจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ในรูปแบบ Online ณ ห้อง Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบัน NEA ได้จัดทำโครงการ Export Clinic มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไทยให้มากยิ่งขึ้น สถาบัน NEA จึงเพิ่มการจัดกิจกรรม Export Clinic ทุกเดือนหมุนเวียนไปตามตลาดต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้าในตลาดนั้นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน (Hot Issue) ควบคู่กับการจัด Online Export Clinic โดยไม่ว่าผู้ประกอบการจะอยู่ที่ใดก็สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำการอยู่ในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว นางภาวินี รวยรื่น กล่าว

นางภาวินี รวยรื่น กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ตลาดเอเชียใต้ ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ Export Clinic ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบเสวนาและบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในมิติต่างๆ

และกิจกรรม Online Export Clinic จากทูตพาณิชย์ ทั้ง 4 สำนักงานในภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ, กรุงนิวเดลี, เมืองเจนไน และกรุงธากา ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม จะได้รับความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรอย่างใกล้ชิดและเต็มที่

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาผ่านโครงการต่างๆ ของทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของทางสถาบัน NEA ได้ที่ เว็บไซต์ www.nea.ditp.go.th และเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/nea.ditp หรือ Line @nea.ditp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1169 กด 1