ทีเอ็มบีธนชาต แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงส่งต่อความสำเร็จ เพื่อเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ทีเอ็มบีธนชาต

ทีเอ็มบีธนชาต แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงส่งต่อความสำเร็จ

เพื่อเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประกาศแต่งตั้ง นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer) เพื่อส่งต่อความสำเร็จไปสู่การเป็นธนาคารที่ Make REAL Change เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมผลักดันให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Michigan State University เป็นผู้บริหารที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานของธุรกิจธนาคารมากว่า 27 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านสินเชื่อธุรกิจหลากหลายรูปแบบ

อาทิ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจสหบรรษัทธนกิจ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี และการติดตามหนี้ รวมถึงด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุน การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างสินเชื่อ และการพัฒนาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้/ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ โดยก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษที่ทีทีบี

 

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange