บิ๊กซี จัด สินค้าโครงการหลวง จากดอยสู่เมือง เริ่มแล้ววันนี้ – 9 เมษายน 66

บิ๊กซี จัดงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง จากดอยสู่เมือง ที่บิ๊กซี” ชวนช้อป ผัก-ผลไม้สด ส่งตรงจากยอดดอย เริ่มแล้ววันนี้ – 9 เมษายน 66

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มีความยินดีให้การสนับสนุน โครงการหลวงในการจัดงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง จากดอยสู่เมือง ที่บิ๊กซี”

ยกขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงส่งตรงจากยอดดอย ทั้งผัก-ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป ดอกไม้ และไม้กระถางนานาชนิด มาจำหน่ายให้เลือกช้อปแบบจุใจมากกว่า 100 รายการ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2566” โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

“บิ๊กซี มีความตั้งใจในการร่วมส่งเสริมสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง ที่ปลูกโดยเกษตรกรผ่านกระบวนการผลิตกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งร่วมสืบสานปณิธานในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพ สร้างรายได้สู่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน”

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ภายในงานได้คัดสรรผลิตผลคุณภาพและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ จากโครงการหลวงส่งตรงจากยอดดอยสู่บิ๊กซี ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เช่น ผักกาดขาวปลี, ถั่วฝักยาว, ขึ้นฉ่าย, ข้าวโพดหวาน, มะเขือเทศเชอร์รี่แดง, มันเทศญี่ปุ่น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีอาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน อาทิ ไอศกรีมเคล  ที่ทำจากผักเคล หรือผักคะน้าใบหยิก ซึ่งเป็นราชินีของผักใบเขียว ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินและแร่ธาตุมากไปด้วยประโยชน์,

ข้าวเกรียบโครงการหลวง (ข้าวเกรียบฟักทอง / ข้าวเกรียบเห็ดหอม / ข้าวเกรียบแคร์รอต) , เครื่องดื่มจากชา และกาแฟ ในสูตรพิเศษ ซึ่งกาแฟได้ปลูกภายใต้ระบบการปลูกแบบอนุรักษ์ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ นอกจากจะให้ผลผลิตของกาแฟที่นำมาซึ่งรายได้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการสร้างป่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ  นอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทดอยคำด้วย

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะประธานเปิดงาน

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะประธานเปิดงาน ได้กล่าวว่า โครงการหลวงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเริ่มจากการเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวส่งเสริมแก่เกษตรกรชาวเขา สร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร โครงการหลวงได้ขยายการดำเนินงาน

และกระจายความช่วยเหลือไปในพื้นที่สูงอื่นเพิ่มขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานเป็น “มูลนิธิ” เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ มีความมั่นคง และสร้างประโยชน์ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยได้มุ่งเน้นการทำงานแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยค้นคว้าชนิดพันธุ์พืชและสัตว์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการดำเนินงานด้านการรับซื้อผลิตผลของเกษตรกรที่โครงการเข้าไปส่งเสริมและกระจายผลิตผลดังกล่าวไปสู่ประชาชนในลักษณะของการตลาดเพื่อสังคม ปัจจุบันมีสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวม 39 แห่ง กระจายอยู่ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และตาก

“นอกจากนี้ บิ๊กซี ยังให้ความสำคัญกับการเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร เพราะเชื่อมั่นว่าคุณภาพที่ดีของผลผลิตคือสิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายเข้าไปรับซื้อตรงจากเกษตรกรไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานในเรื่องของราคาผลผลิตที่รับซื้อ ขณะเดียวกันก็ยังช่วยทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพ มีความสด และได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาวและได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า” นายอัศวิน กล่าวสรุป

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงและลิ้มลองความสดอร่อย ในงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง จากดอยสู่เมืองที่บิ๊กซี” ที่บิ๊กซี ทั้งหมด  13 สาขา ณ บิ๊กซี สาขาพระราม 4, สาขาสะพานควาย,
สาขารัชดา, สาขาติวานนท์, สาขาลาดพร้าว 2, สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาเมะบางนา, สาขาพระราม 2/1, สาขาพัทยา2,สาขาพัทยา3, สาขาหาดใหญ่ 2, สาขาเชียงใหม่ 2 และสาขาหางดง 1 และสามารถเลือกซื้อสินค้าโครงการหลวงได้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 9 เมษายน 2566