กระทรวงทรัพยากรฯ-บิ๊กซี ชวนพันธมิตรน้ำดื่ม จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก”

กระทรวงทรัพยากรฯ-บิ๊กซี ชวนพันธมิตรน้ำดื่ม จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก” ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพ

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์น้ำของโลก” (World Day for Water) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เดินหน้าผนึกความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำของไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก” โดยมีหมุดหมายที่สำคัญคือ ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “น้ำ” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมถึงการแย่งชิงทรัพยากรน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ เป็นเหมือนแกนกลางในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

โดยเฉพาะในมิติของการบริหารจัดการน้ำ จากแผนแม่บทเรามีกรอบดำเนินงานที่สำคัญคือ ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของงานวันอนุรักษ์โลกที่ทางบิ๊กซีจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการส่งมอบให้คนไทยได้เข้าถึงน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ เราเชื่อมั่นว่าการที่คนไทยได้เข้าถึงน้ำสะอาดจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคม

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า ภายใต้กรอบแนวคิด “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” เรายังคงเดินหน้าผนึกกำลังคู่ค้าและผสานความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างเช่นกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลกครั้งนี้ ซึ่งแคมเปญดังกล่าวทางบิ๊กซีได้เชิญชวนคู่ค้า 6 แบรนด์น้ำดื่มชั้นนำ มาร่วมกันจัดโปรโมชันและส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด ในราคาที่คุ้มค่า

ทั้งนี้ ได้ผนึกความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันเผยถึงนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทุกระบบนิเวศให้เกิดความสมบูรณ์

สำหรับกิจกรรม “วันอนุรักษ์น้ำโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจากแบรนด์น้ำดื่มและน้ำแร่ 11 รายชั้นนำ ได้แก่ น้ำดื่มคริสตัล น้ำดื่มสิงห์ น้ำดื่มเนสเล่ท์ เพียวไลฟ์ น้ำดื่มน้ำทิพย์ น้ำดื่มช้าง น้ำดื่มบิ๊กซี แฮปปี้ ไพร์ส โปร น้ำแร่เพอร์ร่า น้ำแร่มองต์เฟลอ น้ำแร่มิเนเร่ น้ำแร่ออร่า และเอเวียง

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

โดยมีโปรโมชันสุดคุ้มอย่างหลากหลาย อาทิ รับฟรีคูปองส่วนลด 40 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มน้ำดื่มและน้ำแร่ ครบ 400 บาท ในบิ๊กซี, บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซีมาร์เก็ต, บิ๊กซีฟูดส์เพลส ทุกสาขา และบิ๊กซีออนไลน์ เพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าอันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยตั้งเป้าหมายในการขาย 122 ล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีที่ผ่านมา

นายณฤพล พงษ์พานิช ผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาด น้ำดื่มคริสตัล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบรนด์น้ำดื่มคริสตัล ดำเนินธุรกิจตามเเนวคิด Crystal Care ที่คำนึงถึงผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนอกจากจะมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกมิติ ทำให้น้ำดื่มคริสตัลทุกขวดมี “ความสะอาด” และมี “คุณภาพ” ที่ได้มาตรฐานเดียวกันจากทุกโรงงานผลิต

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบรนด์น้ำดื่มคริสตัลยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งหมดนี้พิสูจน์ได้จากการรับรองจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบให้แก่แบรนด์น้ำดื่มคริสตัลมาอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปี เนื่องจากเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มที่สามารถรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น หรือการเป็นแบรนด์น้ำดื่มรายแรกของไทยที่ผ่านการรับรองการประเมิน Water Footprint สะท้อนการเป็นผู้นำในการผลิตน้ำดื่มคุณภาพที่ใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ “คริสตัล” จึงเป็น “THE ORIGINAL” ของแบรนด์น้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกมิติคุณภาพที่คู่ควรกับคนไทยอย่างแท้จริง

นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เราให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 80 ปี โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรน้ำ ซึ่งทางสิงห์ได้ผ่านการรับรอง Water Footprint จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยสำคัญอย่างมากต่อการวิเคราะห์และประเมินปริมาณการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างเปิดเผย เพื่อบ่งชี้ปริมาณความต้องการใช้น้ำและนำมาหาแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมการผลิตน้ำได้อย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่า ทำให้ในวันนี้ทุกการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและโซดาสิงห์ในทุกหยดมั่นใจได้ว่า เราได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมาย Water Scarcity Footprint

นายธนพร โฆสิตาภัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ธุรกิจพาณิชย์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรสำคัญและเป็นวัตถุดิบหลักของไทยน้ำทิพย์ เรายึดหลักการ 3Rs – Reduce, Recycle และ Replenish เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อนโยบายด้านน้ำของโคคา-โคลา ในการคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม

เรานำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มคืนสู่ธรรมชาติผ่านการบำบัดน้ำด้วยระบบเมมเบรนที่ทันสมัย จนได้น้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ อีกทั้งนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิต อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น และรถขนส่ง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนำน้ำกลับมาใช้นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต”

นายพีระพล จันทร์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า  ทางบริษัทยินดีและดีใจที่ทางบิ๊กซีจัดงาน World Water Day เพื่อให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ การดูแล และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าก่อนที่น้ำจะหมดไป

ทางบริษัท และแบรนด์มองต์เฟลอได้คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดังนั้น แหล่งน้ำแร่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด น้ำแร่มองต์เฟลอมาจากแหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริง เราจึงต้องปกป้องและป้องกัน ให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ตลอดไป เพื่อเป็นน้ำแร่ที่มีรสชาติดีอยู่เสมอโดยได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากต่างประเทศ ด้วยรางวัลการันตี Superior Taste Award จาก iTQi  6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2018-2023

นายลือชา พิศิษฐการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จํากัด กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของทางบริษัทที่มุ่งนำสุขภาวะที่ดีให้กับสังคม เราจึงเป็นบริษัทที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนและคิดค้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นตัวตอบโจทย์ของการนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม

บริษัทได้มีการพัฒนาจัดทำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และในวันอนุรักษ์น้ำโลกในครั้งนี้ ทางบริษัทเห็นถึงความสำคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่บริษัทจะได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถนำสุขภาวะที่ดีให้กับสังคมซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของทางบริษัทต่อไป

“การเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ง่ายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย คือเป้าหมายของพวกเรา ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการร่วมกันแก้ปัญหาด้านน้ำต่างๆ ของสังคมโลกในอนาคตให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน ซึ่งบิ๊กซีเราพร้อมเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและเต็มที่” นายอัศวิน กล่าวทิ้งท้าย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก โปรโมชันน้ำต่างๆ ได้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและช้อปปิ้งทางออนไลน์ได้แล้วผ่านทางอออนไลน์คลิก https://bit.ly/36lPLza บิ๊กซี ช้อปปิ้ง ออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3ezmkgi

และช่องทางใหม่ล่าสุดอย่างแอป “Big C PLUS” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android มากไปกว่านั้น สมาชิกบิ๊กพอยต์ ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก เพื่อใช้คะแนนบิ๊กพอยต์แลกรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือ เฟซบุ๊ก Big C – บิ๊กซี https://www.facebook.com/BigCBigService/ หรือ โทร.1756