นายอำเภอสวรรคโลก ผุดไอเดียกิจกรรม “สมรส สมรัก มอบผักผลไม้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”

สไปเดอร์แมน บุกอำเภอวันวาเลนไทน์ นายอำเภอสวรรคโลกผุดไอเดียกิจกรรม “สมรส สมรัก มอบผักผลไม้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”

สไปเดอร์แมน บุกอำเภอวันวาเลนไทน์ นายอำเภอสวรรคโลกผุดไอเดียกิจกรรม “สมรส สมรัก มอบผักผลไม้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” พร้อมซูเปอร์ฮีโร่ สไปเดอร์แมนส่งความสุขให้พี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ซึ่งตรงกับเทศกาลวันแห่งความรัก อำเภอสวรรคโลก ได้จัดกิจกรรม “สมรส สมรัก มอบผักผลไม้แทนใจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” ภายใต้ฐานแนวคิด “ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการบนพื้นฐานของความถูกต้อง” บรรยากาศเป็นไปโดยอบอุ่นคึกคัก มีพี่น้องประชาชนคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันรวมจำนวนกว่า 25 คู่

นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เปิดเผยถึงแนวคิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ภายใต้แนวนโยบายของนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในประเด็นการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC / กระทรวงมหาดไทย Change for Good / Dopa next level 2023

และต่อยอดการรณรงค์ น้อมนำพระราชดำริโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการออกแบบแนวคิดกิจกรรมวันแห่งความรัก ให้เชื่อมโยงกับความห่วงใยและความปราถนาดีที่ภาคราชการมีให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย

ซึ่งภายในกิจกรรมนั้น นอกจากคู่รักที่จดทะเบียนสมรสจะได้รับของที่ระลึกต่างๆ แล้ว ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ นายอำเภอจะได้มอบผลไม้และผักสวนครัวซึ่งนายอำเภอและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูก บริเวณบ้านพักนายอำเภอ และจัดใส่ใน “ชะลอมไม้ไผ่” ซึ่งสานจากกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่อำเภอสวรรคโลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นการรณรงค์น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีมุทิตาจิตสนับสนุน ได้แก่ บริษัท แลคตาซอย จำกัด บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด บันดาลใจสตูดิโอ และทองมณีมิวสิก แจกให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มารับบริการ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมจากกลไกภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย

ด้าน นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และหัวหน้าผู้รับผิดชอบกลุ่มงานทะเบียนและบัตร อำเภอสวรรคโลก เปิดเผยว่า ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก GECC และขอแนะนำสั่งการของนายอำเภอสวรรคโลกนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากรของอำเภอสวรรคโลกต้องปรับการทำงานเชิงรุกและคิดอย่างสร้างสรรค์ในการตอบสนองและการให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอสวรรคโลกจะได้พัฒนามาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น

โดยสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์ติดต่อราชการต่างๆ ด้านการทะเบียนราษฎร (แจ้ง เกิด ตาย ย้ายที่อยู่ สร้างบ้านใหม่ รื้อบ้าน) งานทะเบียนทั่วไป (สมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม รับรองบุตร พินัยกรรม ฯลฯ) และงานบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

👇👇👇

เพจ สำนักทะเบียนอำเภอสวรรคโลก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087429375689&mibextid=ZbWKwL

หรือ โทร. 055-643-463