MC GROUP ตอกย้ำหุ้นปันผล ปีบัญชี 65 จ่าย 98.36% ของกำไรสุทธิ เกินนโยบาย

MC GROUP ตอกย้ำหุ้นปันผล ปีบัญชี 65 จ่าย 98.36% ของกำไรสุทธิ เกินนโยบาย

“แม็คกรุ๊ป” ตอกย้ำหุ้นปันผลเยี่ยม หลังผลดำเนินงานปีบัญชี 2565 ฝ่าทุกปัจจัยเสี่ยง โชว์กำไรสุทธิ 486 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นงวดครึ่งปีหลัง หุ้นละ 0.28 บาท รวมทั้งปีจ่าย 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่าย 98.36% ของกำไรสุทธิเกินนโยบายต่อเนื่อง     

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปีบัญชี 2565 (1 กรกฎาคม 2564-30 มิถุนายน 2565) กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 486 ล้านบาท

มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.61 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 446 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.56 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นเป็น 16.5% สูงกว่าปีก่อน อยู่ที่ 13.7% แม้ว่าอัตราภาษีที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นเป็น 18% จากปีบัญชีก่อนหน้าที่ 14.9%

ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษาความสามารถการทำกำไรได้ดี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับ 64.7% เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อนอยู่ที่ 59.61% เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด สัดส่วนของสินค้า และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายรอบด้าน ทั้งยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากการขึ้นราคาวัตถุดิบ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นพุ่งสูงขึ้น แม้รายได้จากการขายสินค้ารวมลดลง

นายปิยะ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลดำเนินงานงวดปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.60 บาท จากทั้งปีบริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.61 บาท คิดเป็นอัตราการจ่าย 98.36% ของกำไรสุทธิเกินนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

โดยได้จ่ายไปแล้วสำหรับผลดำเนินงานครึ่งแรกของปีบัญชี 2565 หุ้นละ 0.32 บาท คงเหลือจ่ายสำหรับผลดำเนินงานงวดครึ่งหลังอีกหุ้นละ 0.28 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 4 พ.ย. 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พ.ย. 2565 และจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พ.ย. 2565

นายปิยะ กล่าวเพิ่มเติมถึงทิศทางการทำธุรกิจ ปีบัญชี 2565/2566 ว่า MC GROUP ตั้งเป้ากำไรเติบโตเลข 2 หลักและพร้อมเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์หลัก เช่น การเปิดสาขา Mc Outlet เพิ่มอีก 15 สาขาจากปีบัญชี 2565 ที่เปิดได้ทั้งหมด 72 สาขาหรือสิ้นปีบัญชี 2566 จะมี Mc Outlet ทั้งสิ้น 87 สาขา รวมถึงการหาโอกาสขยายลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตจากกระแสเงินสดของบริษัทที่มี 1,995 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าแคมเปญ MY MC MY WAY ชีวิตเต็มแม็ค ภายใต้แนวคิด “Body Positivity” เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง พร้อมสร้างสรรค์ลุกส์ที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ จากแม็คยีนส์ เพื่อมุ่งมัดใจลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกใหม่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกิจกรรมการตลาดภายใต้แคมเปญนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี ตอกย้ำแบรนด์ยีนส์อันดับ 1 ในใจของคนไทย มาอย่างยาวนาน และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง