นักออมเช็กเลย! LH Bank ออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยสูง

นักออมเช็กเลย! LH Bank ออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ ชูดอกเบี้ยสูง 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.80% และ 36 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% รับดอกเบี้ยทุกเดือน

วันที่ 27 ก.ค. 2565 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น โดยชูจุดเด่นที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง และรับดอกเบี้ยไวทุกเดือน

ได้แก่ เงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี และเงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน (Step rate) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.80% และรับดอกเบี้ยทุกเดือนเปิดบัญชี ขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า
  • เงินฝากประจำพิเศษ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.25% (อัตราดอกเบี้ยแบบ Step rate) และรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 ที่ 1.00% ต่อปี, เดือนที่ 7-12 ที่ 1.50% ต่อปี, เดือนที่ 13 -18 ที่ 1.75% ต่อปี, เดือนที่ 19-24 ที่ 2% ต่อปี, เดือนที่ 25-30 ที่ 2.50% ต่อปี และ เดือนที่ 31-36 ที่ 3.25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝากอยู่ที่ 2.00% ต่อปี) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า

ลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขา หรือ โทร. 1327 หรือ www.lhbank.co.th