5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

Facebook ยังคงเป็นเครื่องมือการทำตลาดที่ทรงอิทธิพล และจำเป็นต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่นักการตลาดให้ความสำคัญ ถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยโจทย์ที่ท้าทายและยากขึ้นทุกวัน จากการเปลี่ยนแปลงของ Facebook ที่พยายามบีบให้ซื้อโฆษณามากขึ้นก็ตาม แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยที่กว่า 47 ล้านบัญชี ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก (สถิติปี 2020) กลายเป็นสิ่งท้าทายที่ทำให้ไม่สามารถทิ้งการทำตลาดบน Facebook ไปได้ เพราะที่ไหนที่มีคนเยอะ โอกาสที่จะเห็นหรือเข้าถึงสินค้าของเราย่อมมีมากขึ้นตาม

หากแต่จะทำอย่างไรให้โพสต์หรือเพจที่จัดการดูแล สามารถเข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายที่มีอยู่มากมายบน Facebook นั้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อโฆษณา ท่ามกลางสงครามขนาดย่อมในการแข่งขันแย่งพื้นที่โพสต์บนฟีดข่าวจากจำนวนเพจและผู้คนมากมาย กลายเป็นสิ่งท้าทายให้ต้องขบคิดหาวิธีมารับมือ ซึ่งการโพสต์หรือเพจที่จัดการดูแล สามารถเข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายที่มีอยู่มากมายบน Facebook นั้นอาจต้องอาศัยชั้นเชิงทางเทคนิคช่วยเพิ่ม Reach และ Engagement ให้สูงขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
  1. กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ การสร้างโพสต์ที่สามารถเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีปฏิสัมพันธ์ (Interactions) เป็นการเพิ่ม Organic Reach ให้สูงขึ้นได้ โดย Facebook จะแบ่งการปฏิสัมพันธ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็น Passive Interactions จากการกดดูคอนเทนต์, การรับชม, การหยุดอ่านแบบไม่มีการโต้ตอบกับโพสต์นั้นๆ ซึ่งเป็นการรับสารทางเดียวของผู้ใช้งาน Facebook และกลุ่มคนที่ Active Interactions ที่เป็นการคอมเมนต์ ไลก์ แชร์ หรือมีการโต้ตอบกับโพสต์นั้นๆ โดย Facebook ได้ให้ความสำคัญต่อคอนเทนต์ที่ทำให้เกิด Active Interactions มากกว่ามาตั้งแต่ปี 2018 ดังนั้น การเปลี่ยนโพสต์จากประโยคบอกเล่าธรรมดามาเป็นการกระตุ้นด้วยคำถามปลายเปิด การขอความคิดเห็น และการร่วมเล่นกิจกรรมจะทำให้เกิด Reach สูงได้ดีกว่า
  1. สร้างเนื้อหาแบบ Evergreen Content หรือเนื้อหาที่สดใหม่อยู่เสมอให้แก่เพจ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้คน ตามเอกลักษณ์และแนวทางของเพจ โดยต้องให้เนื้อหานั้นสอดคล้องกับเพจ เช่น ร้านกาแฟ ก็ควรสร้างเนื้อที่เกี่ยวกับกาแฟ หรือเครื่องดื่มต่างๆ เพราะเนื้อหาที่สดใหม่จะได้รับความสนใจจากผู้คนมากกว่าเนื้อหาที่มีซ้ำๆ เดิมอยู่แล้ว และเป็นสิ่งที่ Facebook จะจัดลำดับความสำคัญให้ Reach และ Engagement สูง
  1. จัดทำเนื้อหาตามความชอบของแฟนเพจ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเพจที่จัดการดูแลได้ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและโพสต์ที่ได้รับความนิยม เช่น รูปภาพ บทความ Video ต่างๆ เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ และปรับใช้ทำแผนการสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์โดนใจผู้คนที่เป็นฐานแฟนเพจ แล้วเลือกทำเนื้อหาแนวทางนั้นๆ ก็จะเพิ่ม Reach ให้สูงขึ้นได้
  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แก่โพสต์ ในการโพสต์ปกติทั่วไปของเพจนั้น สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคนที่เข้าถึงโพสต์นั้นได้จากการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายก่อนการโพสต์ ซึ่งจะช่วยให้โพสต์นั้นเข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อการโฆษณา และเหมาะสำหรับเพจที่มีสินค้าหลายรายการ หรือกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม
  1. เลือกเวลาโพสต์ให้เหมาะสมกับเพจ ช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละเพจอาจไม่เหมือนกัน โดยเพจจะต้องหาช่วงเวลาเหมาะสมของเพจเอง ผ่านการทดลองโพสต์แต่ละช่วงเวลาที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะออนไลน์หรือเข้าถึงได้มาก แล้วใช้ข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลในการเข้าถึงโพสต์แต่ละช่วงเวลา มากำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมของเพจเอง หรือเข้าไปที่ “ข้อมูลเชิงลึก” แล้วกดเลือก “โพสต์” จากแถบเมนูด้านซ้ายมือ แล้วจะเห็นรายงานช่วงเวลาที่ฐานแฟนเพจออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการวางแผนคอนเทนต์และบริหารจัดการเพจได้ง่ายขึ้น
5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
5 เทคนิคสร้าง Engagement บน Facebook สูงๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

อย่างไรก็ตาม เทคนิคเหล่านี้สามารถทำควบคู่กันได้กับการทำการตลาดแบบจ่ายเงิน ภายใต้งบการตลาดอย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากสำหรับเรื่องนี้อีกต่อไป แต่ก็ควรมีจัดสรรไว้บ้าง แต่อย่างที่นักการตลาดหลายท่านทราบดีว่า ภายใต้อัลกอริทึมของ Facebook ในปัจจุบันซึ่งมีการปรับการเข้าถึงผู้ใช้มากพอสมควร ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดงบประมาณการโฆษณาไว้ด้วยจะดียิ่งขึ้น 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ
คลิก หรือสายด่วน 1333