บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands 2018

บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands
บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands

บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands 2018

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Superbrands 2018 จากงานสุดยอดแบรนด์แห่งปี หรือ Superbrands Award Presentation Ceremony 2018 จัดโดย Superbrands Thailand หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะที่เป็นผู้ประเมินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์

โดยพิจารณาจาก 3 ด้าน ประกอบด้วย BRAND QUALITY (คุณภาพของแบรนด์) BRAND AFFINITY (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ BRAND PERSONALITY (เอกลักษณ์ของแบรนด์) ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้บริโภค 15,000 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการอิสระของ Superbrands

รางวัล Superbrands
รางวัล Superbrands