ทีเอ็มบี ตอกย้ำการพัฒนา TMB Supply Chain Solution มากกว่าแค่การสนับสนุนทางการเงิน

คุณเสนธิป
คุณเสนธิป

ทีเอ็มบี ต่อยอดให้ลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายคู่ค้า เติบโตทั้งระบบ

ตอกย้ำการพัฒนา TMB Supply Chain Solution มากกว่าแค่การสนับสนุนทางการเงิน

กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2562 – ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าตามปรัชญา Make THE Difference และเดินหน้าตอกย้ำแนวคิดลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า (Get MORE with TMB) ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนา ทีเอ็มบี ซัพพลายเชน โซลูชั่น (TMB Supply Chain Solution) มากว่า 10 ปี เริ่มต้นจากการให้แหล่งเงินทุนแก่เครือข่ายคู่ค้าซึ่งก็คือซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและยังมุ่งเน้นสร้างความสะดวกสบายจากการทำธุรกรรมการเงินรูปแบบใหม่ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และคู่ค้าขนาดกลางและเล็ก โดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาเสริม โดยการเชื่อมต่อดิจิตอลโซลูชั่นกับพาร์ตเนอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมการชำระเงินและการส่งต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร ตอบสนองแนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าและผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายเสนธิป  ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี เปิดเผยถึงความสำคัญของ TMB Supply Chain Financing เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวม แล้วพบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นแบบกระจุกตัว เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ ทุกวันนี้ธุจกิจขนาดใหญ่ของไทยมีเพียง 6,662 บริษัท ซึ่งคิดเป็นประมาณ 58% ของสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ในประเทศ ในขณะที่เอสเอ็มอี มีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3 ล้านราย จ้างงานสูงถึง 82% ของการจ้างงานในประเทศ แต่ทำรายได้เพียง 42% ปัญหาหลักๆ เป็นเพราะเอสเอ็มอียังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ไม่เต็มที่

นายเสนธิป อธิบายต่อว่า หัวใจสำคัญอันหนึ่งของการให้บริการลูกค้าธุรกิจของทีเอ็มบี ก็คือการพัฒนาบริการ TMB Supply Chain Financing พร้อม Total Solution ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจของ ทีเอ็มบีทุกขนาดมีการเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน หลักๆ คือ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น มีทุนมากขึ้น ทำให้มีกำลังในการพัฒนาที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ก็แข็งแกร่งตามไปด้วย นับเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยต่างให้ความสนใจนำ TMB Supply Chain Solution เข้าไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชน อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ อย่าง บุญรอดบริวเวอรี่  ปตท.  เอสซีจี ที่เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของโซลูชั่นนี้ที่มีต่อคู่ค้า ทั้งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของคู่ค้าไปจนถึงการส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่เปิดใจต้อนรับระบบ TMB Supply Chain Solution จนสามารถต่อยอดและร่วมกันพัฒนาดิจิตอลโซลูชั่นเพื่อเสริมกับเรื่องการให้แหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาและเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายได้

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น TMB Supply Chain Solution ยังสามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมทั้งร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วขานรับนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณศมน
คุณศมน

นอกจากนั้น นายเสนธิปยังได้นำเสนอดิจิตอลซัพพลายเชน แพลตฟอร์มใหม่ที่ตรงใจตอบโจทย์ผู้ใช้งาน เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย รวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ทำให้ลูกค้าธุรกิจและคู่ค้าทำงานได้สะดวก ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งดิจิตอลแพลตฟอร์มนี้มาในรูปแบบของทั้งเว็บไซต์และมือถือ ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างใบสั่งซื้อ ผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และส่งหากันผ่านทางแพลตฟอร์มได้ทันที นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD มาขายลดใบแจ้งหนี้ได้และสามารถตรวจสอบและดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้การใช้วงเงินสินเชื่อซัพพลายเชนเป็นเรื่องง่ายและทำได้ในมือคุณ

กว่า 10 ปี ที่ทีเอ็มบีให้ความสำคัญกับเรื่อง Supply Chain Financing และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซัพพลายเชนจนเป็นโซลูชั่นแบบดิจิตอลที่สร้างความแตกต่างและสร้างการเจริญเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือซัพพลายเออร์ ดีลเลอร์ของคู่ค้า ซึ่งก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็กและจะยังคงพัฒนาต่อยอดไปอีก เพราะความสำเร็จของลูกค้าก็คือความภาคภูมิใจของทีเอ็มบี ปัจจุบันลูกค้าที่เลือกใช้บริการ TMB Supply Chain Solution ได้แก่ ธุรกิจรายใหญ่ร่วม 100  ราย และธุรกิจเอสเอ็มอีที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 1,500 รายนายเสนธิป กล่าว