EXIM BANK หารือ Indonesia Eximbank แนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยและอินโดนีเซีย

EXIM BANK ต้อนรับ Indonesia Eximbank
EXIM BANK ต้อนรับ Indonesia Eximbank

EXIM BANK หารือ Indonesia Eximbank แนวทางส่งเสริมธุรกิจไทยและอินโดนีเซีย

นางวรางคณาวงศ์ข้าหลวง (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับ นางสาวเฟเลีย ซาลิม (กลาง) กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าอินโดนีเซีย (Indonesia Eximbank) เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและอินโดนีเซีย

รวมถึงบริการสนับสนุนร้านอาหารไทยในต่างประเทศของธนาคาร EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้