ไก่ ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย กินได้ปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง

ไก่ ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย กินได้ปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง
ไก่ ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย กินได้ปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง

กุมารแพทย์ ย้ำ ไก่ ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย กินได้ปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง

กุมารแพทย์โรคระบบต่อมไร้ท่อ ย้ำ ไก่ ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เด็กสามารถกินไก่ได้ตามปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง และให้กินอาหารที่หลากหลาย ไม่กินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ

ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มีผู้ปกครองหลายท่านที่ยังกังวลว่า การกินไก่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

การที่เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมหรือยีนที่เกิดความผิดปกติ และหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัยเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน พบว่า เกิดจากภาวะอ้วนในเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญแต่สามารถป้องกันและแก้ไขได้

“จากงานวิจัยล่าสุดในเด็กไทยกว่า 8,000 คน พบว่า ไก่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาวะเป็นสาวก่อนวัย เด็กสามารถกินไก่ได้ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง และกินอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ไม่กินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ” ผศ.พญ.กัลย์สุดา กล่าว

กุมารแพทย์ ย้ำ ไก่ ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย
กุมารแพทย์ ย้ำ ไก่ ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ผู้ปกครองต้องเข้าใจเป็นอันดับแรกคือ ปัจจุบันเด็กเป็นประจำเดือนเร็วขึ้น อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11 ปี และเริ่มมีเต้านมที่อายุประมาณ 8 ปีปลายๆ จนถึง 9 ปีต้นๆ ซึ่งเป็นอายุปกติในปัจจุบัน

จากภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กที่ดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กจึงมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น แต่ไม่ใช่เป็นสาวก่อนวัย ขณะที่ในอดีตเด็กผู้หญิงจะโตเป็นสาวและเริ่มมีประจำเดือนที่อายุประมาณ 12-13 ปี

เนื้อไก่
เนื้อไก่

ผศ.พญ.กัลย์สุดา กล่าวย้ำว่า “ภาวะโรคอ้วนในเด็กที่เป็นปัจจัยทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินวัย เกิดจากการกินเยอะ ทั้งแป้งและไขมัน ทำให้เด็กได้รับปริมาณแคลอรีที่มากเกินไป แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้

โดยฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลน้ำหนักตัวบุตรหลานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ตามใจปาก และอย่าคิดว่าให้เด็กกินเยอะๆ เดี๋ยวเด็กโตขึ้นจะผอมลงเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดและจะทำร้ายสุขภาพเด็กโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งเรื่อง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันโลหิตสูง และโรค NCDs (non-communicable diseases) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบที่ผู้ใหญ่เป็นจะตามมาในอนาคต”

รับชมคลิป : https://youtu.be/9KIH7b0L2do