“เหล้า” แต่ละอึก ส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย?

“เหล้า” แต่ละอึก ส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย?

“เหล้า” น้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่ มักมีความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับฤทธิ์ของเหล้าและแอลกอฮอล์ที่ถูกบ้างผิดไปมาก โดยผู้ที่นิยมดื่ม มักอ้างฤทธิ์อันเป็นคุณของเหล้าหรือแอลกอฮอล์ มาบดบังฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดโทษซึ่งมีมากกว่าหลายเท่า เช่น เหล้าหรือแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ผู้นิยมดื่ม จึงมักอ้างว่า ดื่มเพื่อให้เลือดลมดี ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง เมื่อได้รับในปริมาณน้อย (ถึงน้อยมาก) แต่เมื่อกินเหล้าในปริมาณที่มากเกินไป แอลกอฮอล์จะกดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้พูดจาไม่ชัด ทรงตัวลำบาก สายตาพร่ามัว ขาดสติ ตับแข็ง และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ดื่มและคนรอบข้าง นอกจากนั้นแล้วการดื่มสุรามากจะทำให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันลดลง เช่น การขับรถ การทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ในที่สุด

ทางเพจ Mahidol Channel ได้แชร์ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการดื่มสุราเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรค “Alcohol intoxication” ชื่อเรียกทางการแพทย์ ที่ใช้เรียกอาการเสียชีวิตจากการดื่มสุรา ถือเป็นพิษภัยร้ายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักดื่ม โดยเหล้าทุกหยดที่ดื่ม…จะส่งผลกระทบอะไรต่อสุขภาพบ้าง ไปดูกัน

 

ที่มา : Mahidol Channel