ส้มโอ”ขาวแตงกวา” ที่ชัยนาท ผลดกต้นละ 100 ผล สร้างรายได้ ไร่ละแสนบาทต่อปี

 

คุณอำนวย คุ้มชนะ อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นเกษตรกรที่ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวามาหลายทศวรรษ หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นผู้คร่ำหวอดในการปลูกส้มโอสายพันธุ์นี้ก็ว่าได้ ซึ่งที่สวนของเขาขายทั้งผลผลิตและกิ่งพันธุ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดี

(ขวาไปซ้าย) คุณอำนวย คุ้มชนะ ภรรยา และลูกสาว

ปลูกส้มโอขวาแตงกวา มากว่า 30 ปี

คุณอำนวย เล่าให้ฟังว่า เริ่มปลูกสมโอ้มาตั้งแต่ปี 2529 โดยสมัยก่อนที่จะเริ่มมาทำสวนส้มโอได้ทำนามาก่อน ซึ่งเห็นจากราคาข้าวที่ขายได้ในแต่ละปียังไม่ได้ราคาดีเท่าที่ควร ได้เกิดแนวคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนทำเกษตรอย่างอื่น จึงได้เริ่มมาทำสวนในเวลาต่อมา โดยค่อยๆ ปรับจากพื้นที่นาบางส่วนมาแบ่งเป็นพื้นที่ทำสวนสลับกับปลูกพืชแซมอื่นๆ ตามไปด้วย

“ตอนมาเริ่มทำสวนใหม่ๆ เริ่มแบ่งพื้นที่มาทำสวน ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งช่วงที่เรารอให้ส้มโอเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ เราก็ปลูกพืชอื่นแซมไปด้วย เช่น พริก มะเขือ ดอกไม้ เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้น พอส้มโอออกผลผลิตให้เก็บขายได้ เราก็มองว่าการทำสวนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ จากนั้นก็ค่อยๆ ขยายพื้นที่ทำเรื่อยๆ จนตอนนี้ทำสวนส้มโออยู่ประมาณ 60 ไร่” คุณอำนวย เล่าถึงที่มา

 

ส้มโอขาวแตงกวา ให้ผลผลิตมากกว่า 100 ผล

การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาให้ได้ผลผลิตที่ดี คุณอำนวย บอกว่า จะปลูกให้ส้มโอมีระยะห่างกันประมาณ 6 เมตร 3 วา โดยพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถปลูกส้มโอได้ประมาณ 36 ต้น ต่อไร่ ซึ่งส้มโอจะให้ผลผลิตต่อต้น ประมาณ 100 ผลขึ้นไป น้ำหนักเฉลี่ยต่อผล ประมาณ 1.5 กิโลกรัม

โดยในขั้นตอนของวิธีการปลูก จะขุดหลุมปลูกให้มีความลึก ประมาณ 50 เซนติเมตร นำปุ๋ยหมักผสมกับปุ๋ยคอกเข้าด้วยกันมาโรยให้ทั่วก้นหลุม จากนั้นนำกิ่งพันธุ์มาปลูกใส่ในหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำดูแลตามปกติ ปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตอีกประมาณ 2-3 ปี ก็จะพร้อมให้ผลผลิตได้

การปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา

“การปลูกส้มโอ ถ้าเราปลูกในปริมาณที่มาก ควรจะเลือกปลูกในช่วงฤดูฝน สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำอย่างจำกัด เพราะจะทำให้ต้นได้รับน้ำอย่างเต็มที่และเจริญเติบโตได้ดี ส่วนพื้นที่ไหนที่มีน้ำเพียงพอ บริหารจัดการน้ำได้ดี ก็สามารถปลูกได้ทุกช่วงฤดูกาล ซึ่งส้มโอก็จะให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ในช่วงนี้ผลผลิตยังออกไม่มาก แต่เมื่อไรที่เข้าสู่ปีที่ 6 เป็นต้นไป ผลผลิตก็จะมากกว่า 100 ผล แน่นอน” คุณอำนวย บอก

กิ่งพันธุ์

โดยภายในสวนส้มโอของคุณอำนวยจะเน้นให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์ ช่วงที่ต้องให้น้ำบ่อยที่สุดจะเป็นช่วงฤดูร้อน เพราะส้มโอจะต้องการน้ำในการเจริญเติบโตสำหรับต้นที่ปลูกใหม่ ส่วนการให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้น จะให้ปุ๋ย สูตร 8-24-24 หรือ สูตร 16-16-16 ใส่ต้นละประมาณ 2 กิโลกรัม โดยให้ปุ๋ยทุก 45 วันครั้ง

ส้มโอต้นที่พร้อมให้ผลผลิต คุณอำนวย บอกว่า จะต้องดูแลตั้งแต่ออกดอกจนถึงผลแก่เก็บขายได้ ใช้เวลาประมาณ 7 เดือนครึ่ง โดยจะดูแลเป็นพิเศษในระยะนี้ ซึ่งแมลงที่ต้องดูแลป้องกันเป็นพิเศษจะเป็นพวกเพลี้ยไฟและหนอนชอนใบ โดยจะหมั่นสำรวจดูภายในสวนตลอดเวลา จากนั้นฉีดพ่นยาเพื่อป้องกัน

“การปลูกส้มโอถ้าเราดูแลรักษาใบได้ ไม่ได้มีโรคหรือแมลงมาทำลาย ใบมีความสมบูรณ์ก็จะทำให้ผลผลิตออกมาได้ดี เพราะใบเปรียบเสมือนห้องครัวที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ดังนั้น ถ้าใบมีความแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะทำให้ผลผลิตออกมาดี ขอให้การปลูกควบคุมเรื่องโรคและแมลงให้ได้อย่างเดียว ก็จะทำให้คุณภาพต้นดี ต้นเมื่อสมบูรณ์ก็จะผลิตผลส้มโอมาให้เราได้เรื่อยๆ สามารถขายของที่มีคุณภาพได้ตลอด” คุณอำนวย บอก

ผลผลิตดก ผลใหญ่

 

รสชาติดี หวานอร่อย ตลาดมีความต้องการ

ในเรื่องของตลาดขายส้มโอนั้น คุณอำนวย บอกว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำสวนและขายมากว่า 30 ปี ราคาถือว่ายังไม่ตก อย่างมากก็อยู่ที่ราคาเท่าเดิม แต่ถ้าช่วงไหนสินค้าขายดีราคาก็จะขึ้นไปบ้างเล็กน้อย โดยเริ่มแรกที่ทำสวนใหม่ๆ ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท จากนั้นราคาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท

“ราคาขายตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่มีว่าจะลดลง ราคาอย่างมากก็เท่าเดิม อย่างปีที่แล้วสามารถขายได้ถึงกิโลละ 90 บาท ด้วยระยะเวลาที่เราทำการตลาดมานาน ทำให้เวลานี้ เราไม่ต้องไปส่งขายที่ไหนก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเราถึงสวน เขาก็จะเช็กกับสวนเราเป็นระยะว่ามีผลผลิตไหม เราก็จะแบ่งขายให้กับลูกค้าเฉลี่ยกันไปทุกคน เพื่อให้ลูกค้ามีของขายไม่ขาดตอน” คุณอำนวย บอกถึงเรื่องตลาด

เนื้อสวย สีน้ำผึ้ง

ซึ่งส้มโอที่ปลูกทั้งหมด 60 ไร่ ของคุณอำนวยสามารถให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 100 ตัน ต่อปี กันเลยทีเดียว

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเป็นอาชีพ คุณอำนวย แนะนำว่า ต้องศึกษาเรื่องระบบพื้นที่ให้ละเอียดว่าสภาพพื้นที่ที่จะปลูกนั้นแฉะน้ำมากไหม เป็นพื้นที่ลุ่มหรือที่ดอน จะได้วางแผนการทำแปลงได้ถูกต้อง และอีกสิ่งที่สำคัญคือ ต้องมีใจรักที่จะดูแล เพราะส้มโอต้องหมั่นตรวจสอบดูการเจริญเติบโต โดยเฉพาะเรื่องโรคและแมลงมีความสำคัญ ดังนั้น ถ้ามีใจรักที่จะปลูกส้มโอขาวแตงกวาก็ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำนวย คุ้มชนะ หมายเลขโทรศัพท์ (081) 888-3489