อยากปลูกพืชฉีกตลาดมาทางนี้ !! ‘บวบมินิ’ ผลดก ให้ผลผลิตเร็ว 40 วันเก็บได้

คุณเอกชัย อินชนบท นักปรับปรุงพันธุ์บวบมินิ บริษัท อีสต์ เวสต์ ซีด หรือศรแดง  เปิดเผยว่า บวบขนาดปกติ มีความยาว 25-30 เซนติเมตร ศรแดงได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลง เนื่องจากบวบขนาดปกติ เป็นปัญหาของเกษตรกรในการทำค้างขนาดใหญ่ เมื่อมีพันธุ์บวบมินิ จะช่วยให้ทำค้างขนาดเล็กลงได้ ความสูงของค้างเพียง 1.8-2 เมตรก็เพียงพอ หรือถ้าไม่ต้องการต้นใหญ่ก็สามารถปลูกในกระถางได้เช่นเดียวกับผักชนิดอื่น เพราะพืชจะกระชับตัวเอง และสามารถตกแต่งทรงพุ่มให้สวยงาม เก็บผลผลิตง่ายได้ ซึ่งศรแดงใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์บวบมินินี้นานถึง 8 ปี

“ข้อแตกต่างระหว่างบวบปกติ กับบวบมินิ คือ การติดผลทุกข้อ ติดผลดก สามารถเก็บเกี่ยวได้ 3 ระยะ คือ ระยะผลอ่อน ระยะดอกตูม และระยะดอกบาน นอกจากนี้ ดอกของบวบมินิสามารถนำไปรับประทานได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสารเบต้าแคโรทีนให้กับร่างกายจากสีเหลืองของดอกบวบด้วย”

คุณเอกชัย อธิบายอีกว่า บวบมินิ จะให้ผลผลิตดกและให้ผลผลิตเร็ว เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ 38-40 วัน ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการนำไปรับประทาน และเก็บผลผลิตได้ทุกวัน หากเก็บไม่ทันก็สามารถปล่อยทิ้งให้เป็นบวบผลปกติได้ แต่ข้อดีของบวบมินิ เมื่อปล่อยให้ผลใหญ่เท่ากับผลบวบปกติคือ เนื้อแน่น อีกทั้งเหลี่ยมไม่บาง ทำให้ไม่เกิดการบอบช้ำที่ผิวจากการขนส่ง การปลูกและการดูแลเช่นเดียวกับพืชฤดูแล้งทั่วไป ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน 30-45 วัน ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 4 กิโลกรัม ต่อต้น และให้ผลผลิตได้ทุกฤดู