บิ๊กซี ส่งเสริมเกษตรกร อ.พังโคน จ.สกลนคร ปลูกแตงโมคุณภาพ BQL

แตงโม จัดว่าเป็นผลไม้ทำเงินของเกษตรกรไทยเลยก็ว่าได้ ด้วยลักษณะลูกกลมโต เนื้อแดง น้ำหวานฉ่ำ ชื่นใจ ผู้บริโภคนิยมทาน จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนจะขายดีเป็นพิเศษ

ที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พื้นที่แถบนี้มีชื่อเสียงร่ำลือมายาวนาน ว่าเป็นพื้นที่คุณภาพและดีที่สุดในการปลูกแตงโม

คุณอัศนีย์ จันทรัตน์ ประธานสหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตแตงโมสกลนคร เล่าให้ฟังว่า ในอดีตก่อนการรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมต่างคนต่างแยกกันปลูก แยกกันขาย ทำให้ประสบปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอยู่บ่อยครั้ง หากไม่ทำอะไรสักอย่างเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอาจย่ำแย่ กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตัดสินใจจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา จากสมาชิกเพียง 67 คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 180 คน

คุณอัศนีย์ เล่าต่อ นอกจากรวมกลุ่มสหกรณ์แล้ว ทางสหกรณ์ยังได้ร่วมมือกับบิ๊กซี ในการควบคุมคุณภาพการปลูกแตงโมมาตรฐาน BQL (Quality Line) หรือเรียกอีกอย่างว่า วงจรคุณภาพ

“สำหรับการร่วมมือพัฒนาแตงโม BQL โดยบิ๊กซีได้จัดทีมเข้ามาดูแลกระบวนการทั้งหมด ควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้สารเคมี การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลผลิต การขนย้ายในบริเวณแปลงเพาะปลูก การรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงบรรจุภัณฑ์”

คุณอัศนีย์ ยังบอกอีกว่า การเข้ามาของบิ๊กซีทำให้เกษตรกรมีการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ขายแตงโมได้ราคาดี มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำลังใจในการเพาะปลูก

ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ปลูกแตงโมกว่า 3 พันไร่ ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ เช่น กินรี สายน้ำผึ้ง เสือพราน ซาร่า ไฮร็อค

ส่วนผลผลิตแตงโมที่ทางสหกรณ์ส่งให้ทางบิ๊กซีนั้น เป็นเกรด BQL มีน้ำหนักประมาณ 3 กก. ขึ้นไป ในกระบวนการปลูกตอนนี้ 60-70 เปอร์เซ็นต์ เป็นอินทรีย์ ปลอดภัย ปัจจุบัน ส่งให้บิ๊กซีเป็นหลัก 70 เปอร์เซ็นต์ ส่งถึงมือผู้บริโภค 141 สาขาทั่วประเทศ และส่งตลาดนอก 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างตลาดไท หรือพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป

โดยคาดว่าในปี  2561 บิ๊กซีตั้งเป้าจะรับซื้อแตงโมเกษตรกรจังหวัดสกลนครมากกว่า 50 ล้านบาท หรือ 2,500 ตันต่อปี โดยเฉพาะแตงโม BQL ตั้งเป้ารับซื้อมากถึง 800 ตัน พร้อมผลักดันแตงโมคุณภาพ โดยตั้งบู๊ธโปรโมตแตงโมพังโคน ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ