สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ

สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ

คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า การผลิต เหล้า หรือ สุรา มีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน แต่หากมองในอีกมุม เหล้า หรือ สุราขาว ไม่ใช่แค่ของมึนเมา แต่ธุรกิจนี้ ยังไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า เพราะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และยังเกิดการจ้างงานให้คนพื้นที่มีงานทำอีกด้วย

คุณช้าง-ทวีชัย ทองรอด
คุณช้าง-ทวีชัย ทองรอด

คุณช้าง-ทวีชัย ทองรอด หนุ่มรุ่นใหม่ วัย 27 ปี เขาคือ ผู้ร่วมก่อตั้ง สังเวียน แบรนด์สุราขาวน้องใหม่ จากจังหวัดสุพรรณบุรี แม้จะมีงานประจำทำเป็นกิจจะลักษณะอยู่แล้ว แต่ความชอบไม่อาจหยุดเขาได้

“ผมมีงานประจำทำอยู่แล้ว แต่มาทำธุรกิจนี้ เพราะความชอบ ศึกษาจนกลายมาเป็นอีกธุรกิจ ใช้เวลาไม่นานในการเปิดโรงงาน เพราะกฎหมายสุราชุมชนไม่ซับซ้อนมาก ถ้าตั้งใจศึกษาจริงๆ ใช้เวลาแค่ 1-2 เดือน ก็มีความเข้าใจมากพอที่จะเริ่มขออนุญาตได้แล้ว นอกจากนี้ผมยังได้เรียนกับอาจารย์เจริญ แอดมินเพจสุราไทย ที่เปิดคลาสสอนทุกปีโดยไม่หวงวิชา ใช้เวลาเรียนแค่หนึ่งครั้ง และหาความรู้อื่นๆ เพิ่มด้วยตนเอง”

สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ
สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ

หลังเข้าใจเรื่องกฎหมาย และเรียนรู้วิธีการทำสุราขาวแล้ว คุณช้าง เริ่มผลิตสุราขาว โดยใช้พื้นที่ของครอบครัวในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ตั้งการผลิต ภายใต้แบรนด์ สังเวียน ร่วม 1 ปี

“สังเวียน เป็นชื่อของคุณปู่ เปรียบเหมือนกิจการครอบครัว เพราะญาติ พี่น้องช่วยกันทำ หลายคนถามทำไมไม่ตั้งโรงงานในกรุงเทพฯ บอกเลยว่าขออนุญาตยาก เนื่องจากเป็นเขตเมือง มีชุมชนอยู่รอบๆ หากคิดตั้งโรงงาน ต้องแจ้งให้คนในชุมชนทราบ ถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วย ก็เปิดไม่ได้” คุณช้าง เล่า

ในเรื่องการลงทุน คุณช้าง ระบุว่า เงินลงทุนขึ้นอยู่กับคุณภาพของสุราที่ต้องการ อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน หากทำสุราโบราณ ใช้เงินลงทุนไม่มาก หรือถ้าต้องการให้เป็นโรงงานที่มีแรงงานการผลิตเยอะ ต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์มากขึ้น ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่ที่ทำ จะพยายามหาอุปกรณ์ดีๆ มาใช้กัน

สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ
สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ

“ผมนำเข้าหม้อทองแดงจากยุโรป เพราะเหมาะสมกับการทำสุราที่ผมต้องการ ในไทยเท่าที่ทราบยังไม่มีผู้ผลิต ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนทั่วไป การทำสุราขาว คล้ายๆ กับการปรุงอาหาร ต้องมีความพิถีพิถันในการจัดเตรียมวัตถุดิบ การดูแลผลิตภัณฑ์ และยังมีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเชื่อมด้วย เช่น ความเข้าใจในการเจือสารต่างๆ ให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ หรือความเข้าใจเรื่องชีววิทยาของยีสต์ที่นำมาหมักสุรา”

สุราขาว สังเวียน
สุราขาว สังเวียน

ส่วนการผลิต ไม่ใช่แค่ อ้อย ที่สามารถนำมาผลิตได้ แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตร ที่มีแป้งเป็นส่วนผสม สามารถใช้วิธีต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นน้ำตาล นำมาหมักให้เป็นแอลกอฮอล์ และกลั่นได้เหมือนกัน

“สุราขาว สังเวียน ทำจากอ้อย เพราะรอบบ้านส่วนใหญ่ปลูกอ้อย จะได้สุราขาว ที่มีลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ โดยจ้างเกษตรกรในพื้นที่แบ่งอ้อยมาขายในช่วงฤดูการผลิต ใช้ประมาณ 20-30 ตันต่อปี ผมรับต่อจากเกษตรกร นำอ้อยมาหมักประมาณ 1 อาทิตย์ จากนั้นนำน้ำอ้อยที่หมักแล้วมากลั่นเป็นสุรา ใช้เวลาประมาณ 1 วัน ขั้นตอนนี้ใช้หม้อทองแดงตั้งบนเตาฟืน เมื่อกลั่นแล้วได้ปริมาณแอลกอฮอล์ 60 ดีกรี ต้องนำน้ำมาเจือให้เหลือปริมาณแอลกอฮอล์ 35 ดีกรี และบ่มไว้ 1 เดือนก่อนบรรจุขวด ในหนึ่งวัน สามารถผลิตได้ 100-200 ลิตร ขึ้นอยู่กับคุณภาพอ้อย” ผู้ร่วมก่อตั้ง สังเวียน เล่า อย่างชำนาญ

สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ
สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ

ซึ่งการทำสุรา กฎหมายไทยกำหนดไว้ว่า ปัจจุบัน สุรากลั่นชุมชนไทย อนุญาตให้ทำได้ที่ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้าเท่านั้น (แรงม้า คือ กำลังเครื่องจักรที่รัฐใช้ควบคุมผลิตสุรา) หากผลิตสุราขาวเกิน 5 แรงม้า ถือว่าเป็นโรงงาน ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า ต้องผลิตให้ได้ 90,000 ลิตรต่อวัน

“การผลิตห้ามเกิน 5 แรงม้า ถือเป็นตัวเลขที่กดดันผู้ผลิตมากๆ ลองคิดภาพดูว่า ไมโครเวฟที่เราใช้ทุกวันมีแรงไฟฟ้า 3,000 วัตต์ 1 แรงม้า เท่ากับ 750 วัตต์ ดังนั้น ไมโครเวฟที่เราใช้เท่ากับ 4 แรงม้า เท่ากับว่าโรงงานมีไมโครเวฟได้ 1 ตู้ จึงเหมือนถูกบังคับให้ใช้เตาฟืน เพราะเตาฟืนวัดแรงม้ายาก ซึ่งขนาดที่ชาวบ้านใช้กันเท่ากับครึ่งแรงม้า ถ้าคิดใช้เตาแก๊สจะต้องมีแรงม้าประมาณ 3 หรือ 4 แรงม้า ถ้าใช้เตาไฟฟ้ายิ่งไม่ได้เลย ยังไงก็เกิน” คุณช้าง เล่าเป็นความรู้

สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ
สุราชุมชน ช่วยสร้างงานเกษตรกร แต่กว่าออกตลาดได้ เจอแรงกดดันเพียบ

และอีกเรื่องที่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกกดดัน คือ การจำหน่าย เพราะกฎหมายห้ามโฆษณา จึงต้องใช้วิธีออก บู๊ธ ตั้งโต๊ะ ครั้นจะชวนลูกค้ามาชิมยังไม่ได้ ต้องรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาเพราะสนใจเอง

“จากการออกบู๊ธ ลูกค้าให้การตอบรับที่ดี คนไทยสนใจหาสุราไปทดลองอยู่ตลอด ทุกวันนี้ สุราชุมชนโดนดูถูก ด้วยคำว่า ชุมชน ซึ่งจริงๆ แล้ว คุณภาพเทียบเท่ากับสุรานอก แต่เพราะคำจำกัดความว่า สุราชุมชน ทำให้ลูกค้ามองว่ามันก็แค่สุราขาว แต่จริงๆ สุราผม หรือสุราของโรงอื่น อาจจะไม่ใช่ธรรมดาสักหน่อย เขาอาจจะตั้งใจทำ มีคุณภาพมากขึ้น การันตีเลยว่าคนที่อยูในธุรกิจนี้ ถ้าไม่มีคุณภาพ อยู่ไม่ยาว อนาคตผมหวังว่าจะเติบโต” คุณช้าง ทิ้งท้าย

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563

บทความก่อนหน้านี้3 วิธีทำปุ๋ยหมัก ใช้ได้ทั้ง เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ฟางข้าว และเศษขยะต่างๆ
บทความถัดไปแห่ต่อคิวถ่ายรูป งาน รักดอก ท่องเที่ยวแนวใหม่ ไม่ต้องเดินทางไกลถึงต่างจังหวัด