เซเว่นฯ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน และ สมาคมการค้าปลีกฯทุนไทย จัดงานสัมมนา “เจาะกลยุทธ์ SME ยุค 4.0”

เซเว่นฯ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน และ สมาคมการค้าปลีกฯทุนไทย 
จัดงานสัมมนา “เจาะกลยุทธ์ SME ยุค 4.0”
เซเว่นฯ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน และ สมาคมการค้าปลีกฯทุนไทย 
จัดงานสัมมนา “เจาะกลยุทธ์ SME ยุค 4.0”

เซเว่นฯ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน และ สมาคมการค้าปลีกฯทุนไทย
จัดงานสัมมนา “เจาะกลยุทธ์ SME ยุค 4.0”

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการค้าปลีกและเอสเอ็มอีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมฟังสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยปีที่ 11 “เจาะกลยุทธ์เอสเอ็มอี ยุค 4.0” ภายในงาน “วันแห่งโอกาสดี @ ซีพี ออลล์” ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ชั้น 2 อาคาร B  ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ขั้นเทพ” โดย รศ.ดร.เสรี  วงษ์มณฑา วิทยากรและอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมการบรรยายหัวข้อ “ฉีกกฏการตลาด SME ยุคใหม่” โดย นายนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษาด้านการตลาด

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร.091-004-9808 และ 089-116-2001 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.cpall.co.th รับจำนวนจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น