ผู้หญิงแกร่ง แห่งธุรกิจการขนเงิน

หากจะพูดถึงเรื่องการเงินส่วนใหญ่คนไทยเรา มักจะนึกถึงเรื่องราวของธนาคาร หรือสถาบันการเงินเป็นส่วนใหญ่ แต่ใครจะนึกล่ะว่า ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยู่เบื้องหลังสถาบันการเงินเหล่านี้ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี

อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ แม่ทัพหญิงเหล็ก แห่งกรุงไทยธุรกิจบริการ ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารหญิงอีกหนึ่งท่านที่น่าจับตาในเวลานี้ เพราะนอกจากจะเป็นผู้บริหารหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ดูแลธุรกิจรถขนเงินแล้วนั้น ยังมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเจ็ดพันกว่าชีวิตในองค์กร ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่ผู้หญิงจะต้องบริหารจัดการ จัดว่าเป็นงานที่มีความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ เพราะหัวใจหลักของบริษัทคือ “คน”

สำหรับอรจรรยานั้น จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท การบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมอีกเช่นกันจาก ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟอิลลินอยส์ แอท เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา เคยผ่านงานด้านการบริหารทางด้านธุรกิจเรียลเอสเตทมาก่อน ก่อนที่จะผันตัวเข้ามาสู่ธุรกิจแวดวงบริการให้กับสถาบันการเงิน จนมาถึงปัจจุบัน

คุณอรจรรยา ได้เปิดเผยว่า “บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ KTB ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงินและมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯ เริ่มได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด”

KTBGS จึงเปรียบเสมือนปัจจัยที่ห้าของธนาคารกรุงไทย โดยทำงานบริการหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นงานรับส่งเงินสด เติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM ตลอดจนการดูแลทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย รับส่งเอกสาร งานบริการ Call Center และงานบริการติดตามทวงถามหนี้ แน่นอนว่าการเข้ามายืนในธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะขึ้นชื่อว่าเงินแล้ว เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจึงจำเป็นต้องปลูกฝัง ในเรื่องของความมีคุณธรรมให้กับพนักงานควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหลัก ๆ แล้วเรามี Motto ของบริษัทคือ            “คุณธรรม นำความยั่งยืน”

ในเรื่องของคุณธรรมนำความยั่งยืนนั้น เราเริ่มตั้งแต่ภายในองค์กร โดยมี “บุคลากร” เป็นหัวใจหลักขององค์กร และนับตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท KTBGS ดำเนินนโยบายตาม Corporate Theme “ห่วงใยใส่ใจคุณ” โดยมุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินนโยบายโดยยึดเรื่องคุณธรรมเป็นแกนหลักมาโดยตลอด จนทำให้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” 11 ปีซ้อน ติดต่อกัน (ปี 2550 – ปี 2559) ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แสดงถึงความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขต่อบุคลากร ครอบครัว Stakeholder รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นอย่างมากในการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในตัวบุคลากรซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริต มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้นโยบาย “KTBGS คุณธรรมนำความยั่งยืน”

อรจรรยา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานในธุรกิจนี้ ถือเป็นความท้าทายอีกหนึ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการทำงานที่ต้องใช้ทักษะความแข็งแรงของผู้ชาย ซึ่งมีจำนวนเกือบ 90% ของพนักงานทั้งหมด รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ ณ เวลาการทำงาน เพราะในอดีตที่ผ่านมาเราได้พบเจอกับปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการปล้นรถขนเงินหรือการทุจริต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพอสมควรที่พบเจอ แต่เราก็ต้องเผชิญปัญหาและหาทางแก้ให้ผ่านไปให้ได้

เราจึงจำเป็นต้องวางรากฐานที่ดีให้กับพนักงานให้เริ่มต้นรักตัวเองและรักในตัวองค์กร รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้ด้วยดี นโยบายเรื่อง “คน” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา เราพยายามที่จะผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับพนักงานทุกระดับ รวมไปถึงลูกหลานของพนักงาน ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยระยะเวลาและความอดทน รวมไปถึงความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ

โดยล่าสุดบริษัทก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ “KTBGS องค์กรคุณธรรม” ประกาศคุณธรรมหลักขององค์กร “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม    วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ และคุณพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง ประธานกรรมการ KTBGS ร่วมเป็นสักขีพยาน

จากตัวอย่างข้างต้น  จึงพอทำให้เห็นแล้วว่า การจะก้าวเข้ามาเป็นผู้หญิงในธุรกิจรถขนเงินไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย ต้องอาศัยทั้งความอดทน ความประนีประนอม รวมไปถึงความเด็ดขาดในคราวเดียว แต่กรุงไทยธุรกิจบริการ สามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง และยังมั่นคง ทั้งนี้ก็มาจากผู้หญิงเก่งและแกร่งที่ชื่อ อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ ผู้บริหารหญิงแกร่ง คนนี้นั่นเอง