ลงทุนในตัวเอง ให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ฉบับ SCM ธุรกิจเครือข่ายพันล้าน

How To ลงทุนในตัวเอง เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ฉบับ SCM ธุรกิจเครือข่ายพันล้าน

“การลงทุนในตัวเอง” นับเป็นอีกหนึ่งการ “ลงทุน” ที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง การลงทุนในตัวเอง ไม่ใช่แค่ลงทุนในความรู้เท่านั้น เรายังสามารถลงทุนในตัวเองได้อย่างหลากหลาย

โดย คุณนพ-นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ได้แบ่งปัน 5 เรื่องที่ควรเพิ่มปัญญา เพื่อเป็นการลงทุนให้ตัวเอง ดังนี้

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM

1. ลงทุนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ ต้องใช้ ในการทำงาน : เป็นความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะอาชีพที่เลือกทำ ต้องมีความเป็นมืออาชีพ ไม่มีวันหยุดนิ่งโดยไม่ใช้ความรู้ใดๆ หรือใช้ความรู้เก่าๆ แล้วได้ผลตลอด

2. เรียนรู้ พัฒนาด้านภาวะผู้นำ : เพราะความสำเร็จของชีวิต ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เรามีต่อผู้คน ว่ามีจำนวนมากหรือน้อย หากเรามีผลกระทบต่อคนเป็นล้านคนในโลก หนทางการเป็นเศรษฐีก็อยู่ไม่ไกล

3. เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี : เพราะโลกในทุกวันนี้ มีเครื่องทุ่นแรงเป็น เทคโนโลยี ที่สามารถช่วยประหยัดแรง ย่นเวลา เพิ่มความเร็ว ลดต้นทุนต่างๆ ได้ ถ้าไม่มีการเรียนรู้เลยก็สู้คนอื่นที่ดึงศักยภาพของเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้

4. เรียนรู้ด้านการเงิน : เพราะด้านการเงิน ไม่มีสอนในรั้วโรงเรียน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คนเราต้องเรียนรู้จากหลากหลายแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีความฉลาดทางด้านการเงิน เมื่อหาเงินได้ จึงรักษาและต่อยอดเงินได้ นำไปสู่การหลุดพ้นจากปัญหาทางด้านการเงินที่คนส่วนใหญ่มักติดหล่มอยู่นั่นเอง

5. เรียนรู้วิชาการใช้สมอง : สมองของคนเรามี 2 ซีก ซีกซ้ายเป็นเรื่องตรรกะ เหตุและผล ส่วนด้านขวา คือการใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องฝึกสมองโดยการคิด เรียงลำดับข้อมูล และสรุปผล ยิ่งใช้สมองแต่ละด้านให้ถูกต้อง สมองก็จะยิ่งแข็งแรง ทำให้คิดได้เร็ว และถูกต้อง ตัดสินใจได้ดีกว่าเดิม