กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยการบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธา 

โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของวัดธรรมามูล หรือดำเนินการบริจาคไปยังสถาบันได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 #เงินสด บริจาคได้ที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานสถาบัน ชั้น 6 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 #ธนาณัติ สั่งจ่าย เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นิด้า 00205 ในนาม “ผู้อำนวยการกองกลาง” โปรดจัดส่งธนาณัติ และแจ้งชื่อ-ที่อยู่ มาที่ ผู้อำนวยการกองกลาง เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 #โอนเงินเข้าบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาคลองจั่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 040-2-52773-2 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944-0-01340-8

ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ไปยังกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานสถาบัน

เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ทางโทรสาร 0 2375 8798 หรือทางอีเมล [email protected] 

เพื่อสถาบันจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านนำไป 🔹ลดหย่อนภาษี🔹 ต่อไป 

**ออกใบอนุโมทนาบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป**

 สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2727 3497

 สถาบันขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในจิตศรัทธาของทุกท่านที่ร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ 

#NIDAThailand #กฐินพระราชทาน #กฐินพระราชทานนิด้า2565