เส้นทางเศรษฐี I รวยด้วยปลาร้า “ปลายจวัก” ตั้งโรงงานส่งขายทั่วโลก