Test Gliacloud – Desktop

เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ สู่ แดง ดูลาเปอร์ สุดยอดนักปั้นกาแฟยอดดอย ผู้ช่วยยกระดับชีวิตเกษตรกร 

“ทำแล้วจะขายที่ไหน? ขายให้ใคร?” 

นี่เป็นประโยคที่ คุณกิจชญานันท์ ชมสนุก หรือในวงการกาแฟเรียกว่า “แดง ดูลาเปอร์” มักถูกไถ่ถามจากชาวบ้านเสมอ เมื่อแรกเข้าไปเสนอจะช่วยพัฒนาการปลูกกาแฟ จึงเป็นที่มาของแนวทางและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ฟูมฟักสอนปลูกกาแฟให้มีคุณภาพ มีโรงสีคัดแยกพร้อม ที่สำคัญ มีตลาดรับรอง จูงใจให้เกษตรกรอยากยกระดับพัฒนาตัวเอง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณแดง-กิจชญานันท์ ชมสนุก

คุณแดง เล่าจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาแฟสารชั้นพรีเมียม ว่า ตนรักหลงใหลในกาแฟมาก จนอยากจะทำธุรกิจผลิตเมล็ดกาแฟพิเศษ ซึ่งการจะได้กาแฟที่ดีจริงๆ ต้องลงมือค้นหาด้วยตัวเอง เลยตัดสินใจเดินทางขึ้นดอยตามพื้นที่ต่างๆ ใน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแสวงหาแหล่งปลูกกาแฟชั้นเยี่ยม พร้อมเสนอจะช่วยพัฒนาและรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟ

คุณแดง เล่าว่า เข้าไปส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกกาแฟคุณภาพเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว เริ่มต้นที่บ้านดูลาเปอร์ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ช่วยตั้งแต่สอน อบรมการปลูก ดูแล ตลอดจนเก็บเกี่ยว

ช่วงแรกที่เข้าไปพัฒนา ชาวบ้านมักมีคำถามว่า “ทำแล้วจะขายที่ไหน? ขายให้ใคร?” เพราะที่ผ่านมา เวลามีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาส่งเสริม มักจะเน้นสอนแค่กระบวนการต้นน้ำ แต่หลังปลูกแล้ว ชาวบ้านต้องหาตลาดขายเอง ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากนัก ผลผลิตที่ออกมา คุณภาพจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร

ดังนั้น การพัฒนาของคุณแดงในระยะแรก นอกจากให้ความรู้แล้ว ยังให้ใจด้วย แม้จะไม่มีทุนหนา แต่อาศัยทำงานร่วมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด พร้อมกับคำมั่นสัญญาว่า “จะทำให้กาแฟจากดูลาเปอร์ ราคาสูงขึ้นให้จงได้”

กระบวนการเพิ่มมูลค่ากาแฟจากยอดดอยสูง จ.แม่ฮ่องสอน ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ความพยายามอย่างสูง ลองผิดลองถูกนาน 3-4 ปี กว่าจะลงตัว จนสามารถคว้ารางวัลการประกวดกาแฟระดับประเทศบนเวทีต่างๆ  ช่วยสร้างชื่อให้กาแฟ “ดูลาเปอร์” เป็นที่รู้จักและต้องการของคอกาแฟพันธุ์แท้ ดีดให้ราคาพุ่งสูง

จากเคยขายได้แค่กิโลกรัมละ 10 บาท เพิ่มสูงเป็นกิโลกรัมละมากกว่า 30 บาท ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกยกระดับคุณภาพชีวิต จากเดิมเคยมีรายได้จากการปลูกกาแฟแค่หลักพันบาทต่อปี ทุกวันนี้ บางครอบครัวมีรายได้สูงถึงหลักแสนบาทต่อปี

ความสำเร็จในการเป็นผู้พัฒนายกระดับกาแฟดูลาเปอร์ จนโดดเด่น ทำให้ชื่อของคุณแดงเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในวงการกาแฟ เป็นที่มาของฉายา “แดง ดูลาเปอร์” ที่ว่ากันว่า หากชายผู้นี้ เข้าไปพัฒนายกระดับกาแฟในชุมชนใด เชื่อมั่นได้ว่า คุณภาพจากกาแฟของชุมชนนั้นมีเอกลักษณ์ และคุณภาพดีแน่นอน

ไม่เท่านั้น คุณแดงยังช่วยยกระดับกระบวนการ “กลางน้ำ” จากที่เห็นถึงปัญหาของเกษตรกร มักจะขายผลผลิตแค่เป็น “กะลา” ไม่สามารถยกระดับขายเป็น “กาแฟสาร” (เมล็ดกาแฟดิบที่ผ่านการสีเอากะลาออกพร้อมคั่ว) ได้ เนื่องจากไม่มีโรงรับสีเมล็ดกาแฟแห่งใดจะรับสีในปริมาณน้อยๆ

ดังนั้น ตัดสินใจสร้างโรงสีของตัวเอง รองรับสีกาแฟและคัดแยกเมล็ดกาแฟให้สำหรับผลผลิตในพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนากระบวนการปลูก โดยไม่จำกัดปริมาณการสีขั้นต่ำ ทำให้สามารถผลิตกาแฟสารชนิดพิเศษ ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่

และด้วยความพิเศษดังกล่าวนี้เอง กลายเป็นเสน่ห์ ทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้า คอกาแฟพันธุ์แท้ รวมถึง ร้านกาแฟที่ต้องการกาแฟชั้นพรีเมียม มาจับคู่ธุรกิจและสั่งออร์เดอร์จำนวนมาก เท่ากับว่า นอกจากจะช่วยกลางน้ำแล้ว ยังช่วยถึง “ปลายน้ำ” มีตลาดรองรับซื้อผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรให้แน่นอนอีกด้วย

คุณแดง เล่าเสริมด้วยว่า หนึ่งในหัวใจสำคัญ ช่วยให้สามารถสร้างโรงสีสำเร็จ คือ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ผ่านโครงการสินเชื่อคนตัวเล็ก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร

รวมถึง ยังเติมทุนต่อเนื่องผ่านโครงการสินเชื่อ BCG Loan สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน รับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟจากกลุ่มเกษตรกร โดยให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรอยากปลูกกาแฟคุณภาพดีควบคู่กับการรักษาป่า นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของผู้ประกอบการกับสถาบันการเงินที่มีเจตนารมณ์ตรงกัน ที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

จากเริ่มต้นเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ที่คุณแดงไปบุกเบิกพัฒนากาแฟที่บ้านดูลาเปอร์ จ.แม่ฮ่องสอน เพียงแห่งเดียว มีเกษตรกรเข้าร่วมเพียง 10 ครัวเรือน ปัจจุบัน เพิ่มเครือข่ายสามารถพัฒนากระบวนการปลูกกาแฟบนยอดดอยใน จ.แม่ฮ่องสอน สำเร็จไปแล้วมากกว่า 20 หมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า 100 ครัวเรือน และยังเดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากความตั้งใจจริงของชายฉายา “แดง ดูลาเปอร์” สอบถามเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก : Dulapur Coffee