หมอหลวง เผย คนไข้โควิด 3 พันคน รักษาหายด้วยตำรับยาไทย กว่า 90 เปอร์เซ็นต์

หมอหลวง เผย คนไข้โควิด 3 พันคน รักษาหายด้วยตำรับยาไทย กว่า 90 เปอร์เซ็นต์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวอาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนไทย ร่วมวางแผนการดำเนินงานปี 65 เตรียมความพร้อมนำแพทย์แผนไทยสู่ Thai Wellness Clinic

อาจารย์แพทย์แผนไทย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา เปิดเผย ถึงแนวทางและนโยบายการสร้างแพทย์แผนไทย ที่ ม.รังสิต ว่า ตนเองเป็นหมอแผนไทยและเป็นหมอหลวง มีความมุ่งมั่น อยากให้นักศึกษาการแพทย์แผนไทยของที่นี่ทุกคน ได้เป็นหมอหลวง ซึ่งการเรียนแพทย์แผนไทยนั้น ต้องเรียนกับหมอ ตามแนวคิด ครูสอนให้คนเป็นหมอไม่ได้ แต่หมอสอนให้คนเป็นหมอได้

นักศึกษาการแพทย์แผนไทย

เมื่อพูดถึงกระแสแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน อาจารย์ คมสัน กล่าวว่า ระหว่างสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด ที่ผ่านมา ตัวเขาก็ทำคลินิกแผนไทยอยู่ ซึ่งตอนที่ระบาดมากๆ กระทั่งภาครัฐรับไม่ไหว คนไข้มาหาหมอแผนไทย เฉพาะตัวเลขที่คลินิกนั้น มีประมาณ 3 พันกว่าคน ซึ่งจากการเก็บข้อมูล 90% นั้นพบว่า รักษาหายด้วยตำรับยาไทย

สำหรับการปรับการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยสู่ Thai Wellness Clinic นั้น อาจารย์ คมสัน เผยว่า การแพทย์แผนไทยที่อาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยในการบริหารจัดการในการไม่เจ็บป่วย และเพื่อผู้ไม่อยากป่วย นั่นคือ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เราคือ Thai knowledge, Thai Wisdom และ Thai Wellness จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพชนคนไทยที่ไม่เคยล้าสมัยเลย