วันเดย์ทริป ตามรอยสมเด็จครู-อาจารย์ฝรั่ง อัจฉริยะศิลปินแห่งแดนสยาม กับเคทีซี

วันเดย์ทริป ตามรอยสมเด็จครู-อาจารย์ฝรั่ง อัจฉริยะศิลปินแห่งแดนสยาม กับเคทีซี

เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม KTC PR Press Club จัดทริปพิเศษพาสมาชิกสื่อมวลชน “ตามรอยสมเด็จครู-อาจารย์ฝรั่ง อัจฉริยะศิลปินแห่งแดนสยาม” ภายใต้คอนเซ็ปต์ปี 2536 “เมื่อประจิมบรรจบบูรพา ผสมศาสตร์ ผสานศิลป์ in Bangkok”

รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านชีวประวัติและผลงานศิลปะของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สองบุคคลสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยและศิลปกรรมร่วมสมัย

เริ่มจากหอประติมากรรมต้นแบบ เรียนรู้การปั้นหล่องานประติมากรรมอนุสาวรีย์ต้นแบบของบุคคลสำคัญ แล้วไปเยี่ยมชมผลงานศิลปกรรมยุคเริ่มแรกของศิลปะร่วมสมัยที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ และชมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 ที่ตึกถาวรวัตถุ หรือ ตึกแดง

ปิดท้ายที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรือ หอศิลป์เจ้าฟ้า เรียนรู้พัฒนาการทางด้านทัศนศิลป์ของไทย โดยมีอาจารย์นัท จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากร