เปิดใจคุณทวดราชบุรี ผู้ยกถวายโฉนดที่ดินแด่ในหลวงภูมิพลฯ เหตุทรงต้องการซื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 นายสี วรรณเทวี อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่283/ 16 ถนนเพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบุรี กล่าวถึงความรู้สึกเสียใจเป็นที่สุดหลังทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพราะพระองค์เป็นพ่อของแผ่นดิน เมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วลูกทุกคนก็มีความห่วงใยคิดถึง ร้องไห้กันทั่วทั้งแผ่นดิน โดยครอบครัวในอดีตนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้เคยถวายที่ดินที่ได้ทำไร่ไว้ จำนวน 63 ไร่เศษ ใน ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปที่เขาชะงุ้ม ทรงเห็นและอยากได้ที่ดินแปลงนี้และได้ให้เลขามาติดต่อขอซื้อ ผมจึงบอกไปว่าหากพระองค์ท่านมีความต้องการจริง ๆ จะยกถวายให้ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขาย หลังจากถวายแล้วพระองค์ทรงนำพื้นที่ไปปรับปรุง เช่น การปลูกหญ้าแฝกขณะนี้เป็นที่ดินที่ดีไปหมดแล้ว ปลูกพืชผัก ไม้ผล

201610141748565-20041020124557-768x501

คิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้ถวายที่ดิน ได้ทำบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้สึกดีใจ ถือว่ายากดีมีจนไม่สำคัญ ขอให้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักครั้งก็รู้สึกภูมิใจแล้ว หลังจากที่ตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าอีกครั้งที่มีข่าวว่าพระองค์จะเสด็จที่โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่ก็ต้องระงับไป เนื่องจากทรงพระประชวร

สำหรับการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาได้ยึดหลักทำมาหากินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพราะตัวเองมีอายุมากแล้ว ส่วนที่ดินที่ถวายก็ได้เงินมาจากการรับจ้างทำงานเก็บเงินซื้อที่ดินได้และนำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของครอบครัว

201610141748567-20041020124557-768x798

สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 849 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ในอดีตเป็นพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเกือบใช้ประโยชน์ไม่ได้ และยังมีการขุดหน้าดินลูกรังไปใช้ประโยชน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาให้พัฒนาที่ดินแบ่งเป็น 3 แปลง คือ ฟื้นฟูสภาพป่า ดำเนินการพัฒนา และปล่อยไว้ในสภาพเดิม ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจ

ที่มา มติชนออนไลน์