“คาร์กิลล์”-ทุ่มเงิน 2300 ล้าน รองรับการเติบโต ตลาดอาหารทะเล และ ไก่ปรุงสุก

คาร์กิลล์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา ประกาศเดินหน้าธุรกิจในไทย ลงทุน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า2,310ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารทะเลและเนื้อไก่ในตลาดโลก

มร.เดวิด แมคเลนแนน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคาร์กิลล์ กล่าวว่า “แผนการลงทุนเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความุ่งมั่นและรับผิดชอบของคาร์กิลล์ที่มีต่อชุมชนและคนไทย เราขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการลงทุนโดนตรงจากต่างชาติ ที่ช่วยให้คาร์กิลล์เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจและสังคมไทย มาตลอด 50 ปีที่ผ่านมา การลงทุนพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ จะช่วยให้สายการผลิตและจัดจำหน่ายมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับปณิธานของคาร์กิลล์ ในการผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงคนไทยและคนทั่วโลก”

มร.เดวิด แมคเลนแนน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคาร์กิลล์

ด้วยงบลงทุนกว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตัองการของคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ 

ครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายไก่ปรุงสุกและการขยายฐานการผลิตเนื้อไก่ปรุงสุกในจังหวัดนครราชสีมา 

ขณะที่งบประมาณบางส่วนได้นำไปใช้ในการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัตว์น้ำ และทำการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี 

การลงทุนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจผลิตเนื้อไก่ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของธุรกิจของคาร์กิลล์ในประเทศไทย อีกทั้งมีการส่งออกทั่วโลกกว่า 28 ประเทศ