พาณิชย์คาดการณ์ปีหน้าส่งออกโต 8% โหม 500 กิจกรรม ปั่นตัวเลขเข้าเป้า

พาณิชย์คาดการณ์ปีหน้าส่งออกโต 8% โหม 500 กิจกรรมรักษาตัวเลขการค้าและการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 8.0%

เข็นส่งออกปีหน้าโต 8% – น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าการส่งออกจะขยายตัว 8.0% มูลค่า 276,011 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเฉลี่ยเดือนละ 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปัจจัยบวก คือ ผู้ประกอบการขยายการส่งออกและการลงทุนไปตลาดใหม่

มีการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาที่ไทยพร้อมสนับสนุน ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นบวก เช่น รัสเซีย และ CIS จาก 2.3% เป็น 2.4% ลาตินอเมริกา จาก 1.2% เพิ่มเป็น 2.2% ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ จาก 2.0% เป็น 2.5% แม้บางประเทศจะลดลงก็เพียงเล็กน้อย เช่น จีนลดลงเหลือ 6.2% จาก 6.6% อาเซียน 5 ประเทศเหลือ 5.2% จาก 5.3% เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในแต่ละตลาดในปีหน้าทุกตลาดจะเป็นบวกคือ อเมริกาเหนือ 6.1% สหภาพยุโรป 27 ประเทศ 3.0% รัสเซีย และ CIS 10.0% จีน 12.0% ฮ่องกง 12.0% เอเชียตะวันออก คือ ไต้หวัน 7.0% ญี่ปุ่น 7.0% เกาหลีใต้ 7.0% อาเซียน 9 ประเทศ 8.3% อาเซียน 5 ประเทศ 8.2% CLMV 8.4% ทวีปออสเตรเลีย 6.0% ลาตินอเมริกา 6.0% ตะวันออกกลาง 3.0% เอเชียใต้ 8.0% แอฟริกา 10%

นอกจากนี้ กรมฯ ยังจะเร่งดำเนินการใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ เพิ่มช่องทางการค้าทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์, สร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลักดันการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เพราะจะเป็นฐานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนตัวเลขการส่งออก

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยจะต้องรักษาคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วย โดยในปีหน้ากรมฯ เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกว่า 500 กิจกรรมเพื่อรักษาตัวเลขการค้าและการส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะขยายตัว 8.0% มูลค่า 255,565.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกที่เหลือ 3 เดือนสุดท้ายต้องทำได้ไม่น้อยกว่า 21,945.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนสถานการณ์สงครามการค้าไทย-จีน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่อง

โดยมีสินค้าที่ค้าที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีสินค้าบางชนิดที่มีโอกาสในการทำตลาดในภาวะสงครามการค้า เช่น สินค้าประเภทอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะทำตลาดในช่วงที่สหรัฐกับจีน ยังมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์