“เทคนิค 4 ข้อ” ทำธุรกิจให้รุ่ง สำหรับมือใหม่หัดเริ่ม

ปัจจุบันนี้ คนยุคใหม่มีความสนใจในการทำธุรกิจ และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น วันนี้เส้นทางเศรษฐีจึงมีเทคนิคดีๆ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ดวงใจ บอกว่า คนยุคนี้ถ้าจะเริ่มต้นทำธุรกิจจะทำอย่างไรนั้น มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึง 4 ข้อคือ

1.ต้องรู้จักสินค้า ลักษณะเด่น จุดแข็งของสินค้าที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้คืออะไร ต้องชัดเจน

2.การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย ว่าเราต้องการขายสินค้าไปให้ใคร รสนิยมของกลุ่มนี้เป็นอย่างไร

3.สินค้าที่เรามี จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า กลุ่มนั้นได้อย่างไร

4.คนกลุ่มนี้รับสื่อ รูปแบบไหน เราชอบการรับสารแบบใด

เมื่อตอบ 4 ข้อข้างต้นนี้ได้ คำแนะนำต่อมาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจ เป็นการเตรียมตัวให้กับตัวเอง ดร.ดวงใจ บอกว่า ง่ายๆ เลย คือ

1.เริ่มต้นทำจากสิ่งที่ชอบ เพราะสิ่งที่ชอบจะทำให้เกิดความอยากทำและรักที่จะได้ทำสิ่งนั้น และเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ต้องดูว่าความชอบของเราคืออะไร ถนัดแบบไหน ต้องถามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้

2.ค้นคว้า ใส่ใจอย่างที่สุด ทำให้สุดๆ อย่าครึ่งๆ กลางๆ ค้นคว้าก็ต้องทำใส่ใจให้ที่สุด ทำอะไรต้องให้ได้มาตรฐาน ไม่ใช่เพียงมาตรฐานของเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั่น แต่ต้องดูมาตรฐานต่างประเทศด้วยว่าเขามีดีที่สุดที่ตรงไหน

3.เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำได้ง่ายๆ เลย เมื่อเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว

4.จะต้องหาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ไม่ว่าจะหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติม จากอินเตอร์เน็ต จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการบูรณาการความรู้ ให้เกิดเป็นอินโนเวชั่น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้จากความคิดสร้างสรรค์ จะทำอะไรต้องมีความโดดเด่น