ซีพีแลนด์ ลงขันจีนปักธงนิคมอุตสาหกรรม ‘ซีพีจีซี’ มูลค่า 9,000 ล้าน

ซีพีแลนด์ ลงขันจีนปักธงนิคมอุตสาหกรรม ‘ซีพีจีซี’ มูลค่า 9,000 ล้าน ก่อสร้างปีหน้า ดึงนักลงทุนจีนตั้งโรงงานไม่ต่ำกว่า 100 ราย คาดสร้างเม็ดเงินไม่น้อยกว่า 6 หมื่นล้าน

ผุดนิคมฯซีพีจีซี – นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทมีแผนจะลงทุนพัฒนาในโครงการนิคมอุตสาหกรรมในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จากประเทศจีน จัดตั้งบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการอุตสาหกรรม และดำเนินกิจการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 50% และบริษัทกว่างซีฯ จีน ถือ 48% ส่วนอีก 2% เป็นบริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ไทยแลนด์ ภายใต้เงินทุน 3,500 ล้านบาท แต่หากรวมที่ดินเป็นเงินลงทุน 6,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าโครงการประมาณ 9,000 ล้านบาท มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 3,068-1-15 ไร่ โดยแบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,205 ไร่ เขตพาณิชยกรรม 112 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูโภค 443 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 307 ไร่ จะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 และเริ่มเฟสแรกได้ในปี 2563

บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้วยการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมวิทยาศาตร์ไทย และจีน เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ให้เป็นนิคมที่มี เทคโนโลยีขั้นสูง คุณภาพสูง มูลค่าสูง และยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในด้านการพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับหน่วยงาน CAS Ion Medical Technology Company Limited อีกทั้งนำพากลุ่มนักลงทุนทางอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ระดับชั้นนำของประเทศจีนมาร่วมลงทุน

นอกจากนี้ยังได้ลงนามกับและ China Energy Engineering Group Yunnan Electric Power Design Institute Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ China Energy Engineering Corporation Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบโซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าครบวงจร ซึ่งในความร่วมมือกันครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านความรู้ เทคนิคและวิทยาการ ในด้านพลังงานต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าจะดึงนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้ไม่ต่ำกว่า 100 ราย แต่ที่คุยกันเบื้องต้นแล้ว 20-30 ราย รวมถึงยังมีนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่สนใจด้วย

นายสมเกียรติ เรือนทองดี กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี สามารถเชื่อมโยงเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อีกทั้งยังได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อย่าง อิเล็กทรอนิกส์, ดิจิทัล, เครื่องมือแพทย์, เกษตรไฮเทคแปรรูป และยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ตามแนวนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะขาย หรือให้เช่า ได้หมดภายในระยะเวลา 4 ปี พร้อมก่อให้เกิดการลงทุนไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท และการจ้างงานไม่น้อยกว่า 20,000 อัตรา