พลิกตำราสู้ ช.เจริญพาณิชย์ 2018 กลางชุมชนสันกำแพง “โชห่วย 4.0” สไตล์ลอฟต์