พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จศิริราชครบทุกพระองค์ พสกนิกรเปล่งเสียง”ทรงพระเจริญ”

เมื่อเวลา 16.54 น. วันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จมาถึงโรงพยาบาลศิริราช ตามลำดับ

160488-800x533-7f3caea1bcaf859ded7425b96b7842de10a4f1ae

โดยประชาชนยังคงทยอยเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราชมากขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ และบริเวณทางเดินใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยทั้งหมดร่วมใจกันสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวร จากนั้นทั้งหมดได้เปล่งคำว่า “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา

 

 

ที่มา ข่าวสด