เฉลยข้อกฎหมาย! ขับแช่ขวา นอกจากสร้างความรำคาญ ผิดจราจรหรือไม่

เฉลยข้อกฎหมาย! ขับแช่ขวา นอกจากสร้างความรำคาญ ผิดจราจรหรือไม่

เฉลยข้อกฎหมาย! เพจ สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ได้โพสต์เรื่อง ขับรถแช่ขวา ระบุว่า ในการขับรถ อีกข้อหาหนึ่งที่เราอาจจะโดนกันบ่อยคือ ขับรถไม่ชิดซ้าย อันนี้ตามกฎหมายแล้ว ถ้าถนนมี 2 ช่องทางเราจะต้องขับชิดซ้าย

โดย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 34 มาตรา 43(3) มาตรา 151 ได้วางหลักไว้ว่า ถนนที่มีการแบ่งเส้นจราจรมากกว่า 2 เลนขึ้นไป ผู้ขับขี่ต้องขับชิดขอบทางด้านซ้าย และห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในลักษณะกีดขวางทางจราจร หากฝ่าฝืน มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท

การขับช้าแช่ขวา อาจเป็นความผิดตามข้อกฎหมายดังกล่าวได้ เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป