บอร์ดขสมก. ไฟเขียวปรับโครงสร้างองค์กร ลดพนักงาน 5 พันคน – ลั่น 2 ปี ยุบทิ้งฝ่ายเดินรถร่วมเอกชน

บอร์ดขสมก. ไฟเขียวปรับโครงสร้างองค์กร ลดพนักงาน 5 พันคน ลั่น 2 ปี ยุบทิ้งฝ่ายเดินรถร่วมเอกชน – ตีกลับโครงการปรับปรุงรถเมล์ 323 คัน

บอร์ดขสมก. ไฟเขียวปรับโครงสร้าง – นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ประธานบอร์ด ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ประชุมบอร์ด ขสมก. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรขสมก. เพื่อรองรับการปรับลดจำนวนพนักงานในองค์กรลง 5,000 คน คือปรับจาก 13,000 คน เหลือ 8,000 คน ตามแผนฟื้นฟูขสมก.

การปรับปรุงโครงสร้างหลักเช่น การลดขนาดของสำนักงานปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการฯ และสุดท้ายจะปิดแผนกนี้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เพราะรถร่วมฯ ขสมก. จะย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และการทยอยปรับลดพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีกว่า 4,000 คน เพราะจะนำระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้แทน