ลูกจ้างมาสาย นายจ้างหักเงินไม่ได้ หากฝ่าฝืนโทษคุก 6 เดือน

คุณรัชพล ศิริสาคร ทนายความ ในฐานะประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม เจ้าของเพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โพสต์ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการหักเงินจากนายจ้างไว้ว่า

“เชื่อว่าในสถานประกอบกิจการต่างๆ ลูกจ้างคงจะโดนหักเงินจากนายจ้างมิใช่น้อย ซึ่งจริงๆ แล้ว ตามกฎหมายเขาห้ามนายจ้างหักเงินมั่วๆ โดยเฉพาะเมื่อมาสาย นายจ้างจะหักเงินได้แค่ที่กฎหมายกำหนด
.
ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 76 ระบุว่า ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง นายจ้างจะหักค่าจ้างได้กรณีดังนี้
– หักภาษีหรือชำระเงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด
– หักค่าสหภาพ
– ชำระหนี้สหกรณ์
– หักเงินประกันบางประเภท หรือหักค่าเสียหายโดยลูกจ้างต้องยินยอม
– หักเงินสะสม
.
ดังนั้น มาสาย หักเงินไม่ได้ ใครโดนก็ไปร้องเรียนได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครับ หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด คุก 6 เดือน ปรับ 1 แสน ตามมาตรา 144″
.