ประกาศเตือน! “คนเมืองเพชร”ท่วมในเมืองแน่ๆ อย่างน้อย “ครึ่ง” เมตร

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต สถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรี ออกประกาศด่วนว่า ในเวลา 12.00 น. น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และปริมาณน้ำดังกล่าวทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรี จากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชร และไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทย ที่ อ.บ้านแหลม ตามลำดับ

ทั้งนี้จากผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเมินว่า น้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรีท้ายเขื่อนแก่งกระจานประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม จากการคาดการณ์น้ำจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชร ในวันนี้ เวลา 24.00 น. และจะเคลื่อนตัวถึง อ.เมืองเพชรบุรี และ อ.บ้านแหลม ในวันที่ 7 สิงหาคม เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำและในเขตชุมชน สูงประมาณ 50 เซนติเมตร

ประกาศฯ ระบุว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทาน จ.เพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ และแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเพชรบุรีเตรียมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวัง