แบงก์ออมสินยันพร้อมช่วยครูคิดดอกเบี้ยถูก เผยเสนอแนวทางแก้หนี้ต่อเนื่อง

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูรวมตัวกันประมาณ 100 คน เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป พร้อมชักชวนลูกหนี้ ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ร่วมกันยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ว่า ปัจจุบันธนาคารออมสินได้คิดอัตราดอกเบี้ยโครงการ ช.พ.ค. ต่ำมาก เพียง 5-6% ต่อปี และผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี ขณะที่สินเชื่อบุคคลทั่วไปในระบบสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย 15-28% ต่อปี

ทั้งนี้ การที่ออมสินคิดอัตราดอกเบี้ยได้ถูก เนื่องจากได้ร่วมมือกับ สกสค. ในการหักเงินเดือนชำระหนี้ จึงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และที่ผ่านมาธนาคารได้จัดเงินสนับสนุนในอัตรา 0.5-1% ต่อปี ไปดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับครูที่มีวินัยทางการเงิน ผ่อนชำระปกติ ซึ่งครูได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายลดลงปีละ 5 พันบาท – 1 หมื่นบาท ต่อเงินกู้ 1 ล้านบาทต่อปี โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ ช.พ.ค. มากกว่า 12 ปี มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 7 แสนราย คิดเป็นเงินกู้รวมกว่า 7 แสนล้านบาท

“ตลอดเวลาการดำเนินโครงการ ธนาคารออมสินได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระหรือชำระไม่ไหวด้วยการส่งหนังสือเชิญชวนเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ 3 แนวทาง คือ 1. กรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายมากกว่า 30% ของรายได้ สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี และชำระดอกเบี้ยปกติ 100% 2. กรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15-30% ของรายได้ สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปีและชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% และ 3. กรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 15% ของรายได้ สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี ชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 25% โดยปัจจุบันมีผู้กู้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 4 หมื่นราย” นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ดี ธนาคารออมสินยืนยันว่าอยากให้ครูที่มีปัญหาการผ่อนชำระไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ขอให้เข้ามาแจ้งความประสงค์ เพราะธนาคารฯ มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครูที่ยืดหยุ่นผ่อนคลาย ด้วยการให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยทางการเงิน เพราะครูต้องทำหน้าที่ให้ความรู้ สร้างคนให้เป็นคนดีมีวินัยให้แก่ประเทศชาติต่อไป