ว้าว! รับสมัครงานสุดชิล “ช่างซ่อมจักรยาน” ประจำเกาะหมาก เงินเดือนสูงสุด 3 หมื่น

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โพสต์ข้อความบนแฟนเพจ Dasta Thailand ระบุข้อความเปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง “ช่างซ่อมจักรยาน”  ประจำเกาะหมาก จังหวัดตราด  จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยระบุ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สัญชาติไทย

2. มีทักษะและประสบการณ์ในการซ่อม/ดูแลจักรยาน หากมีเอกสารรับรองสาขาช่าง ความสามารถด้านการซ่อมจักรยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. รักและชื่นชอบการโพสต์กิจกรรมได้อย่างน่าสนใจในสื่อโซเชียลทุกรูปแบบ (ควรมีตัวอย่างการโพสต์เรื่องราวต่างๆ แนบประกอบในการยื่นสมัครงาน)

4. มีใจบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5. ชื่นชอบการถ่ายภาพ และการโพสต์ภาพในสื่อออนไลน์ เพื่อสื่อสาร/เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้คนทั่วไปรับรู้

6. มีไหวพริบที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7. มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือความสามารถในภาษาอื่นๆ ได้ดี

8. มีทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นปานกลางถึงสูง

9. มีความรับผิดชอบในงานที่ทำและงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างสูง

10. รักธรรมชาติและรักชีวิตที่อิสระ

11. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ได้เป็นผลสำเร็จ

สำหรับอัตราค่าจ้าง หรือเงินเดือนสูงสุดถึง 30,000 บาท  โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ และความสามารถ จากประวัติการทำงานและข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา ในระดับเดียวกับการพิจารณาของประวัติการทำงาน

ผู้ใดสนใจ สามารถส่งเอกสารส่วนตัวพร้อมประวัติการทำงานมาได้ที่ อีเมล [email protected]   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-352-3580-7 ต่อ 402 หรือ 404  คุณมัธนา เมนแก และ           คุณไปรยารัฐ มงคลชาติภิรักษ์  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์