ส.อ.ท. ฟุ้งยอดขายรถยนต์ในประเทศ 4 เดือนแรกแตะ 3.162 แสนคัน เพิ่มขึ้น 15.5%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ในประเทศของเดือนเม.ย. 2561 มีจำนวน 79,206 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 25.2% เนื่องจากมีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ การจัดงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายเดือนมี.ค.-ต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ สินค้าผลไม้ออกสู่ตลาดมากและมีราคาดี การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย. 2561) มียอดขายรถยนต์ในประเทศรวม 316,299 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 15.5%

ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปส่งออกได้ 72,571 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.29% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชียและตลาดออสเตรเลีย ส่งผลให้ ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 4 เดือนรวมทั้งสิ้น 367,801 คัน คิดเป็นมูลค่า 189,867.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.14%

อย่างไรก็ตาม สำหรับยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย. 2561 มีทั้งสิ้น 134,779 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 11.87% ส่งผลให้การผลิต 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย. 2561) รวมทั้งสิ้น 674,469 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 11.29% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกช่วง 4 เดือนแรก 373,825 คันคิดเป็น 55.43% ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.67% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 300,644 คัน คิดเป็น 44.57% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 19.18%