ปรบมือรัวๆ! นศพ.สุดกตัญญู ตามฝันสอบติดหมอ ม.อุบลฯสำเร็จ ขอดูแลพ่อผู้พิการสายตา

สุดยอดลูกกตัญญู!! นายพีระศักดิ์ ทองนาค “ภีม” มุ่งมั่นก้าวเดินสู่ฝันของตนได้สำเร็จ คือ เรียนแพทย์ ที่ ม.อุบลฯ ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 13 โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการทำสัญญาและจับสลากเลือกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งนายพีระศักดิ์ และครอบครัว ได้เดินทางมาทำสัญญาดังกล่าว ภาพของลูกชายอยู่เคียงข้างบิดาผู้ให้กำเนิดที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ด้วยการ ประคองเดิน ลุก นั่ง สร้างความประทับใจตราตรึงใจต่อผู้ปกครองและนักศึกษาที่อยู่ภายในห้องประชุมทุกคน

พีระศักดิ์ ทองนาค หรือ “ภีม” อายุ 22 ปี กำลังเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลูกชายคนสุดท้องและมีพี่สาว 2 คน ของครูสังคม และครูจันทร์เพ็ญ ทองนาค ภูมิลำเนาอยู่ ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ด้วยนายพีระศักดิ์ เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีผลการเรียนที่ดีมาตลอด มีฝันมาตั้งแต่เด็กอยากเป็นหมอ ประกอบกับพี่สาวป่วยเป็นโรคหัวใจมาแต่กำเนิด ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จึงมีโอกาสไปโรงพยาบาลด้วย ได้สัมผัสการทำงานของแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพที่เสียสละในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจอยากเป็นหมอ หลังจบมัธยมปลายที่โรงเรียนคําเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จึงมุ่งมั่นก้าวเดินสู่ความฝันทันที แต่ด้วย คุณพ่อหรือครูสังคม ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานต้องเข้ารับการรักษา และได้สูญเสียการมองเห็นในเวลาต่อมา จึงอาสาที่จะเป็นคนดูแลพ่อแทนทุกคนในครอบครัว ปรนนิบัติดูแลพ่อทำทุกอย่างในกิจวัตประจำวัน นอกจากงานด้านการช่วยดูแลบุพการีแล้ว ยังใช้เวลาบางส่วนลงเรียนคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง และสำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรี ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

นายพีระศักดิ์ ทองนาค นศพ.ม.อุบลฯ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่เดินตามฝันได้สำเร็จ ด้วยกำลังใจจากครอบครัว และทุกคนที่อยู่รอบข้าง ตนคิดว่าช่วงเวลาของการเรียนแพทย์ยังอีกหลายปี แต่พ่อบอกเสมอว่า “อย่าทิ้งฝันของตนนะลูก” วันนี้จึงขอก้าวเดินตามฝันในการเรียนแพทย์ตามตั้งใจ ตนเชื่อมั่นว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความสำเร็จมอบให้ครอบครัว ทดแทนบุญคุณของท่านดูแลท่านอย่างดีที่สุดในบั้นปลายของชีวิต และจะเป็นแพทย์ที่ดี ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“แม้วันนี้พ่อจะไม่มีโอกาสในการมองเห็นภาพแห่งความเป็นจริง แต่เชื่อว่าสิ่งที่พ่อสัมผัสได้ คือการมองเห็นความสำเร็จของลูกในอนาคต”

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความประทับใจของ นาย พีระศักดิ์ ทองนาค“ภีม” นักศึกษาแพทย์ ม.อุบลฯ ที่มีความมุ่งมั่น กตัญญูรู้คุณต่อบุพการีผู้ให้กำเนิด เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ร่วมเป็นกำลังใจให้ก้าวเดินสู่ความสำเร็จ ในการเรียนและการทำงานต่อไป