เทสโก้ โลตัส กางแผนปี 61 เพิ่มสาขา-หนุนเกษตรกรและเอสเอ็มอี

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ เทสโก้ โลตัส กำหนดแผนธุรกิจไว้หลายด้าน เตรียมเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 40% ในขนาดพื้นที่ 600,000 ตารางฟุต เน้นขยายพื้นที่ในเมืองรองเป็นหลัก จากปัจจุบันมีจำนวนสาขา 1,950 แห่งทั่วประเทศ โดยมีร้านค้า 5 ฟอร์แมต ได้แก่ พลัส มอลล์, เอ็กซ์ตร้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ตลาด และ เอ็กซ์เพรส โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์พร้อมปรับปรุงสาขาเดิมอีกประมาณ 120 แห่งให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งขยายช่องทางการซื้อทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุค 4.0 ที่ชอบความสะดวกสบายให้สามารถซื้อสินค้าได้แบบออมนิแชนแนลที่ไร้รอยต่อ

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า เทสโก้ โลตัส ยังเพิ่มความคุ้มค่าของราคาและพัฒนาคุณภาพสินคาจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ สนับสนุนเกษตรกรและเอสเอ็มอี โดยเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า และรับซื้อสินค้าแบบไม่ผ่านคนกลาง กว่า 200,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% และในเดือน พ.ค. นี้ จะรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรไทย กว่า 7,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50%

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าเป็นผู้นำลดการทิ้งอาหาร โดยการบริจาคอาหารสดให้กับผู้ยากไร้ใน 10 จังหวัด ภายใต้โครงการกินได้ ไม่ทิ้งกัน โดยบริจาคไปแล้วกว่า 500,000 กิโลกรัม คิดเป็น 1.2 ล้านมื้อ