ครกหินอายุ 150 ปี ยังหมุนโม่แป้งคู่ครัว (มีคลิป)


ครกหินอายุ 150 ปี ยังโม่แป้งอยู่คู่ครัวที่กรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา…ภตฺรา ดอกบัวชมภู