บริษัทดัง ชี้แจงแล้ว คุณแม่ซื้อนมผงให้ลูก แต่เปิดดูข้างในกลายเป็นเกลือ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กของผู้บริโภครายหนึ่ง เกี่ยวกับการซื้อนมผงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนมสำหรับวัยแรกเกิดถึงหนึ่งปี เมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วพบว่าเป็นเกลือ ไม่ใช่นมผงสำหรับลูก นั้น อ่านข่าว คุณแม่ซื้อนมผงมาให้ลูกน้อย แกะออกมาดู-พบข้างในเป็นเกลือ..??

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย ทำจดหมายชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า บริษัทกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าในโรงงานของเราไม่มีการใช้เกลือในกระบวนการผลิต และเกลือที่พบในผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใด

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง และมีขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงานตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยอาหารระดับสากล และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อาทิ เครื่อง x-ray ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม กล้อง CCTV ตรวจสอบการทำงานในสายการผลิตและคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability process) ที่รัดกุม

ขณะนี้บริษัทกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัท ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า หากมีความคืบหน้า
เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์นี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

บริษัท ขอแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยบรรจุภัณฑ์ภายนอกต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่มีร่องรอยฉีกขาด และเมื่อเปิดกล่องกระดาษ ซองฟอยด์บรรจุนมภายในต้องมีสภาพ
สมบูรณ์ปิดผนึกสนิทแน่นหนา มีเลขที่ล็อตผลิต วันผลิต วันหมดอายุ ที่ตรงกับบรรจุภัณฑ์ภายนอก

บริษัท ขอยืนยันว่า บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การผลิตในทุกขั้นตอนกระทำด้วยความใส่ใจอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ ศูนย์แคร์ไลน์ของดูเม็กซ์ โทร. 0-2740-3400 หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/DumexHeartToHeartClub