หลักฐานชัด ‘ไข้หวัดนก’ ระบาดอีสานตอนล่างช่วงปี’60 แต่เรื่องเงียบ!

กรณี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกมาเปิดเผยเรื่องพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกบางพื้นที่ แต่หน่วยราชการที่รับผิดชอบกลับไม่กระตือรือร้นที่จะแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกังวลว่าหากไม่ดำเนินการใดๆ ก็เสี่ยงต่อการระบาดที่รุนแรงนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่รายงานข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2560 และเป็นที่มาของการสืบสวน จนในที่สุดมีการยอมรับว่าระบาดไปหลาย 10 จังหวัด โดยสถานการณ์ไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ในสวนสัตว์ ยืนยันผลตรวจจากศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์ภาคอีสานตอนล่าง (สุรินทร์) กรมปศุสัตว์ พบการระบาดในสัตว์ ในเขต 3 โซนสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก (small carnivores) มีสัตว์ทั้งหมด 50 ตัว พบสัตว์ป่วยและตายตัวแรก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สัตว์ป่วยประกอบด้วย อีเห็นธรรมดา ชะมดเช็ด อีเห็นหูด่าง พังพอนกินปู เสือปลา และเสือกระต่าย ทั้งหมด 19 ตัว ตาย 15 ตัว ได้ส่งตรวจสัตว์ที่ตาย 6 ตัว พบเชื้อ H5N1 ทั้งหมด ปศุสัตว์รับทราบข้อมูลแล้ว
เบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่า อาจเกี่ยวข้องกับการที่สัตว์ได้กินไก่และนกกระทามีชีวิต จึงได้ทำการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มบุคลากรในสวนสัตว์ ร่วมกับผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงก่อนมีอาการ โดยได้สัมภาษณ์บุคลากรทั้งสิ้น 38 ราย ไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง แต่พบเจ้าหน้าที่วิจัยที่ไม่มีประวัติสัมผัสข้างต้น 1 ราย มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ได้ให้กินยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ครบแล้ว อาการดีขึ้น และพบผู้ที่มีประวัติสัมผัส 32 ราย และได้เก็บตัวอย่างเลือดในกลุ่มผู้สัมผัสทั้งหมด 32 ราย เพื่อส่งตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดนก

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการปิดสวนสัตว์นครราชสีมาชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2560 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่บริเวณภาคอีสานตอนล่างมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกด้วย

แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากรายงานนี้แสดงให้เห็นว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกจริง แต่ที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยรับทราบข้อมูลดังกล่าวมาก่อน